Presentació de la Plataforma PIMAC a l’Hospital Universitari de Terrassa

El dilluns 13 de maig es va fer una presentació de la Plataforma PIMAC a l’Hospital Universitari de Terrassa per part d’Antònia Villalba, directora d’infermeria del CST i Montse Comellas, directora de l’Escola Universitària d’Infermeria de Terrassa. El projecte

PIMAC, és un model d’avaluació competencial per professionals infermeres. Va néixer el 2011 com un projecte intern de la direcció d’infermeria del CST per definir les competències de les professionals d’infermeria. Es va fer un treball exhaustiu amb la participació de molts professionals arribant a un consens de com havien de ser les competències infermeres. Posteriorment i per donar més solidesa al treball es va compartir amb 3 organitzacions construint un model competencial infermer aplicable a qualsevol organització. L’envergadura del projecte va evidenciar que es feia necessària una eina informàtica i es va desenvolupar una plataforma per a la gestió de l’avaluació de les competències. Durant la presentació, Francesc Camps Vidal, de l’empresa TCP Group va fer una demostració pràctica del funcionament i la navegació de la plataforma PIMAC responent a les diferents qüestions que van plantejar els assistents. Actualment, aquest sistema es comparteix amb 3 centres més: ICO, Consorci Sanitari Integral i Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi.