GRUPS DE RECERCA

Cervell, Cognició i Conducta

Membres

Maite Garolera
Neus Cano
Marta Vancells
Gloria Chico
Noemí Cerulla
M.José Sender
Consol Sanchez
Jose Bernia
Montse Bellver
Teresa Pomés
Imma Hernan
Núria Miró
Mar Ariza
Maria Quintana
Olga Gelonch

Línies de recerca

Neuropsicologia, Psicologia clínica i NeurociènciesEstudi de les bases neurobiològiques utilitzant dades conductuals (cognitives, estat emocional i funcionals), la neuroimatge (estructura i funcional), la genètica i  altres biomarcadors  cerebrals, d’entitats clíniques com la COVID persistent, l’obesitat, la fibromiàlgia, a més dels trastorns mentals, les malalties  neurològiques o  d’altres que afecten al sistema nerviós central.
Tecnologia, aplicada al diagnòstic i per la millora de la cognició , la salut mental i la qualitat de vidaIdeació, desenvolupament, usabilitat i validació de solucions tecnologies (aplicacions, realitat virtual o augmentada, internet de les coses, visió per computador, eye-tracking, Machine learning, entre d’altres) orientades a millorar el diagnòstic o el tractament de les persones amb deteriorament cognitiu lleu (MCI) o demències, trastorn mental i altres malalties mèdiques. Així com per identificar i/o disminuir l’efecte de determinants psicosocials que influeixen negativament en la salut com la solitud no volguda. A més d’aquelles solucions que afavoreixin l’envelliment saludable.
Assaig clínics per valorar eficàcia dels tractaments no farmacològics  i la rehabilitacióDisseny i desenvolupament d’assaig clínics per valorar l’eficàcia dels tractaments no farmacològics i solucions tecnològiques orientades a millorar la cognició,  la conducta i la capacitat funcional.

Resum

El Grup de recerca Cervell, Cognició i Conducta (C3-CST) liderat per la Dra. Maite Garolera s’ha especialitzat en la comprensió i millora de la funció cognitiva i la conducta. A més dels psicòlegs que són el core, hi participen metges i biòlegs, i en el que hi col·laboren tecnòlegs de diferents àmbits. En els darrers anys, el grup C3-CST ha desenvolupat les següents àrees de recerca: a) avaluació neuropsicològica i rehabilitació cognitiva; b) envelliment i neurodegeneració; c) cognició, biomarcadors, neuroimatge (en obesitat i recentment amb COVID-19); d) tecnologia i comportament. La investigació fonamental de C3-CST és l’estudi dels processos psicològics subjacents a diverses afeccions mèdiques i mentals. També treballa en investigacions translacionals per provar l’eficàcia de les intervencions psicològiques. Es dedica a desenvolupar i avaluar mètodes TIC innovadors per millorar el comportament,  així com la funcionalitat i la qualitat de vida. El grup C3-CST col·labora i té sinèrgies amb diferents institucions nacionals i internacionals. La Dra. Garolera pertany al Grup consolidat de Recerca en Neuropsicologia 2001SGR00139. A més, el C3-CST forma part de la Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies de Salut Mental (TECSAM).

 • Publicacions 2016-2022

  Muñoz-Moreno JA, Carrillo-Molina S, Martínez-Zalacaín I, Miranda C, Manzardo C, Coll P, Meulbroek M, Hanke T, Garolera M, Miró JM, Brander C, Clotet B, Soriano-Mas C, Moltó J, Mothe B; BCN02-Neuro Substudy Group. Preserved central nervous system functioning after use of romidepsin as a latency-reversing agent in an HIV cure strategy. AIDS. 2021 Nov 3. doi: 10.1097/QAD.0000000000003121. Epub ahead of print. PMID: 34750296.

  García-García I, Garolera M, Ottino-González J, Prats-Soteras X, Prunell-Castañé A, Jurado MÁ. Restrained Eating Is Associated with Lower Cortical Thickness in the Inferior Frontal Gyrus in Adolescents. Brain Sci. 2021 Jul 23;11(8):978. doi: 10.3390/brainsci11080978. PMID: 34439597; PMCID: PMC8394556.

  Cysique LA, Łojek E, Cheung TC, Cullen B, Egbert AR, Evans J, Garolera M, Gawron N, Gouse H, Hansen K, Holas P, Hyniewska S, Malinowska E, Marcopulos BA, Merkley TL, Muñoz-Moreno JA, Ramsden C, Salas C, Sikkes SAM, Silva AR, Zouhar I; NeuroCOVID International Neuropsychology Taskforce. Assessment of Neurocognitive Functions, Olfaction, Taste, Mental, and Psychosocial Health in COVID-19 in Adults: Recommendations for Harmonization of Research and Implications for Clinical Practice. J Int Neuropsychol Soc. 2021 Aug 9:1-19. doi: 10.1017/S1355617721000862. Epub ahead of print. PMID: 34365990

  Christiansen L, Sanmartin Berglund J, Anderberg P, Cellek S, Zhang J, Lemmens E, Garolera M, Mayoral-Cleries F, Skär L. Associations Between Mobile Health Technology use and Self-rated Quality of Life: A Cross-sectional Study on Older Adults with Cognitive Impairment. Gerontol Geriatr Med. 2021 May 25;7:23337214211018924. doi: 10.1177/23337214211018924. PMID: 34104685; PMCID: PMC8155754.

  Prats A, Martínez-Zalacaín I, Mothe B, Negredo E, Pérez-Álvarez N, Garolera M, Domènech-Puigcerver S, Coll P, Meulbroek M, Chamorro A, Fumaz CR, Ferrer MJ, Clotet B, Soriano-Mas C, Muñoz-Moreno JA. Effects of integrase inhibitor-based antiretroviral therapy on brain outcomes according to time since acquisition of HIV-1 infection. Sci Rep. 2021 May 28;11(1):11289. doi: 10.1038/s41598-021-90678-6. PMID: 34050221; PMCID: PMC8163778.

  Ottino-González J, Baggio HC, Jurado MÁ, Segura B, Caldú X, Prats-Soteras X, Tor E, Sender-Palacios MJ, Miró N, Sánchez-Garre C, Dadar M, Dagher A, García-García I, Garolera M. Alterations in Brain Network Organization in Adults With Obesity as Compared With Healthy-Weight Individuals and Seniors. Psychosom Med. 2021 Sep 1;83(7):700-706. doi: 10.1097/PSY.0000000000000952. PMID: 33938505.

  Sanchez-Castañeda C, Luis-Ruiz S, Ramon-Krauel M, Lerin C, Sanchez C, Miró N, Martínez S, Garolera M, Jurado MA. Executive Function Training in Childhood Obesity: Food Choice, Quality of Life, and Brain Connectivity (TOuCH): A Randomized Control Trial Protocol. Front Pediatr. 2021 Feb 24;9:551869. doi: 10.3389/fped.2021.551869. PMID: 33718294; PMCID: PMC7943482.

  Alvarez-Moya EM, Mirallas J, Fontanals C, Quintana M, Cusidó J, Rimbau J, Garolera M. Development of a Mobile Application for People With Obesity. J Nutr Educ Behav. 2021 Jan;53(1):79-83. doi: 10.1016/j.jneb.2020.07.004. Epub 2020 Aug 19. PMID: 32826179.

  Montse Bellver, Ventura Ferrer-Roca, Luis Del Rio, Esther Jovell, Lucas Gomez-Chereguini, Franchek Drobnic, Antoni Trilla. Bone variables and body composition in former artistic swimmers teams. Jump program effects during Covid-19 confinement: a randomized controlled study. Revista: APUNTS SPORTS MEDICINE. Vol. 56. Issue 212. (October – December 2021)

  Bellver M, Drobnic F, Jovell E, Ferrer-Roca V, Abalos X, Del Rio L, Trilla A. Jumping rope and whole-body vibration program effects on bone values in Olympic artistic swimmers. J Bone Miner Metab. 2021 Sep;39(5):858-867. doi: 10.1007/s00774-021-01224-3. Epub 2021 Apr 11. PMID: 33839950.

  Arzalluz-Luque Á, Cabrera JL, Skottman H, Benguria A, Bolinches-Amorós A, Cuenca N, Lupo V, Dopazo A, Tarazona S, Delás B, Carballo M, Pascual B, Hernan I, Erceg S, Lukovic D. Mutant PRPF8 Causes Widespread Splicing Changes in Spliceosome Components in Retinitis Pigmentosa Patient iPSC-Derived RPE Cells. Front Neurosci. 2021 Apr 29;15:636969. doi: 10.3389/fnins.2021.636969. PMID: 33994920; PMCID: PMC8116631.

  Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ; ESRETNET Study Group; ERDC Study Group; Associated Clinical Study Group, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. Sci Rep. 2021 Jan 15;11(1):1526. doi: 10.1038/s41598-021-81093-y. Erratum in: Sci Rep. 2021 May 10;11(1):10340. PMID: 33452396; PMCID: PMC7810997.

  Quintana M, Anderberg P, Sanmartin Berglund J, Frögren J, Cano N, Cellek S, Zhang J, Garolera M. Feasibility-Usability Study of a Tablet App Adapted Specifically for Persons with Cognitive Impairment-SMART4MD (Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia). Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 18;17(18):6816. doi: 10.3390/ijerph17186816. PMID: 32961993; PMCID: PMC7557766.

  Luis-Ruiz S, Caldú X, Sánchez-Castañeda C, Pueyo R, Garolera M, Jurado MÁ. Is cognitive training an effective tool for improving cognitive function and real-life behaviour in healthy children and adolescents? A systematic review. Neurosci Biobehav Rev. 2020 Sep;116:268-282. doi: 10.1016/j.neubiorev.2020.06.019. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32565174.

  Guzman-Parra J, Barnestein-Fonseca P, Guerrero-Pertiñez G, Anderberg P, Jimenez-Fernandez L, Valero-Moreno E, Goodman-Casanova JM, Cuesta-Vargas A, Garolera M, Quintana M, García-Betances RI, Lemmens E, Sanmartin Berglund J, Mayoral-Cleries F. Attitudes and Use of Information and Communication Technologies in Older Adults With Mild Cognitive Impairment or Early Stages of Dementia and Their Caregivers: Cross-Sectional Study. J Med Internet Res. 2020 Jun 1;22(6):e17253. doi: 10.2196/17253. PMID: 32442136; PMCID: PMC7296403.

  Prats-Soteras X, Jurado MA, Ottino-González J, García-García I, Segura B, Caldú X, Sánchez-Garre C, Miró N, Tor C, Sender-Palacios M, Garolera M. Inflammatory agents partially explain associations between cortical thickness, surface area, and body mass in adolescents and young adulthood. Int J Obes (Lond). 2020 Jul;44(7):1487-1496. doi: 10.1038/s41366-020-0582-y. Epub 2020 May 20. PMID: 32433603.

  Gelonch O, Cano N, Vancells M, Bolaños M, Farràs-Permanyer L, Garolera M. The Effects of Exposure to Recent Autobiographical Events on Declarative Memory in Amnestic Mild Cognitive Impairment: A Preliminary Pilot Study. Curr Alzheimer Res. 2020;17(2):158-167. doi: 10.2174/1567205017666200317093341. PMID: 32183672.

  Anderberg P, Barnestein-Fonseca P, Guzman-Parra J, Garolera M, Quintana M, Mayoral-Cleries F, Lemmens E, Sanmartin Berglund J. The Effects of the Digital Platform Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia (SMART4MD) for People With Mild Cognitive Impairment and Their Informal Carers: Protocol for a Pilot Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc. 2019 Jun 21;8(6):e13711. doi: 10.2196/13711. PMID: 31228177; PMCID: PMC6611150.

  Gelonch O, Ribera M, Codern-Bové N, Ramos S, Quintana M, Chico G, Cerulla N, Lafarga P, Radeva P, Garolera M. Acceptability of a lifelogging wearable camera in older adults with mild cognitive impairment: a mixed-method study. BMC Geriatr. 2019 Apr 16;19(1):110. doi: 10.1186/s12877-019-1132-0. PMID: 30991948; PMCID: PMC6469032.

  Ottino-González J, Jurado MA, García-García I, Caldú X, Prats-Soteras X, Tor E, Sender-Palacios MJ, Garolera M. Allostatic load and executive functions in overweight adults. Psychoneuroendocrinology. 2019 Aug;106:165-170. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.04.009. Epub 2019 Apr 8. PMID: 30991312.

  Caldú X, Ottino-González J, Sánchez-Garre C, Hernan I, Tor E, Sender-Palacios MJ, Dreher JC, Garolera M, Jurado MÁ. Effect of the catechol-O-methyltransferase Val 158 Met polymorphism on theory of mind in obesity. Eur Eat Disord Rev. 2019 Jul;27(4):401-409. doi: 10.1002/erv.2665. Epub 2019 Feb 13. PMID: 30761671.

  Prats A, López-Masramon E, Pérez-Álvarez N, Garolera M, Fumaz CR, Ferrer MJ, Clotet B, Muñoz-Moreno JA. NEU Screen Shows High Accuracy in Detecting Cognitive Impairment in Older Persons Living With HIV. J Assoc Nurses AIDS Care. 2019 Jan-Feb;30(1):35-41. doi: 10.1097/JNC.0000000000000003. PMID: 30586082.

  Cerulla N, Arcusa À, Navarro JB, de la Osa N, Garolera M, Enero C, Chico G, Fernández-Morales L. Cognitive impairment following chemotherapy for breast cancer: The impact of practice effect on results. J Clin Exp Neuropsychol. 2019 Apr;41(3):290-299. doi: 10.1080/13803395.2018.1546381. Epub 2018 Nov 26. PMID: 30477390.

  Bellver M, Del Rio L, Jovell E, Drobnic F, Trilla A. Bone mineral density and bone mineral content among female elite athletes. Bone. 2019 Oct;127:393-400. doi: 10.1016/j.bone.2019.06.030. Epub 2019 Jul 1. PMID: 31271933

  Ottino-González J, Jurado MA, García-García I, Segura B, Marqués-Iturria I, Sender-Palacios MJ, Tor E, Prats-Soteras X, Caldú X, Junqué C, Pasternak O, Garolera M. Allostatic load and disordered white matter microstructure in overweight adults. Sci Rep. 2018 Oct 26;8(1):15898. doi: 10.1038/s41598-018-34219-8. PMID: 30367110; PMCID: PMC6203765.

  Marron EM, Viejo-Sobera R, Quintana M, Redolar-Ripoll D, Rodríguez D, Garolera M. Transcranial magnetic stimulation intervention in Alzheimer’s disease: a research proposal for a randomized controlled trial. BMC Res Notes. 2018 Sep 5;11(1):648. doi: 10.1186/s13104-018-3757-z. PMID: 30185210; PMCID: PMC6126036.

  Gelonch O, Garolera M, Valls J, Castellà G, Varela O, Rosselló L, Pifarre J. The effect of depressive symptoms on cognition in patients with fibromyalgia. PLoS One. 2018 Jul 5;13(7):e0200057. doi: 10.1371/journal.pone.0200057. PMID: 29975749; PMCID: PMC6033429.

  De Mula-Fuentes B, Quintana M, Rimbau J, Martínez-Mejías A, Úriz MS, Rivera-Pérez C, Garolera M. Anxiety, hospital fears and conduct and behavioral alterations during pediatric hospitalization. Actas Esp Psiquiatr. 2018 Mar;46(2):42-50. Epub 2018 Mar 1. PMID: 29616712.

  Badenes D, Garolera M, Casas L, Cejudo-Bolivar JC, Zaragoza S, Calzado N, Aguilar M. Relationship between neuropsychological tests and driver’s license renewal tests in Parkinson’s disease. Traffic Inj Prev. 2018 Feb 17;19(2):125-132. doi: 10.1080/15389588.2017.1360491. Epub 2017 Oct 11. PMID: 28759268.

  Drobnic F, García-Alday I, Banquells M, Bellver M. Interstitial Pulmonary Edema and Acetazolamide in High-Performance Sport: A Case Report. Arch Bronconeumol (Engl Ed). 2018 Nov;54(11):584-585. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arbres.2018.02.015. Epub 2018 Mar 27. PMID: 29602623.

  Negredo E, Back D, Blanco JR, Blanco J, Erlandson KM, Garolera M, Guaraldi G, Mallon P, Moltó J, Serra JA, Clotet B. Aging in HIV-Infected Subjects: A New Scenario and a New View. Biomed Res Int. 2017;2017:5897298. doi: 10.1155/2017/5897298. Epub 2017 Dec 21. PMID: 29430462; PMCID: PMC5753008.

  Ottino-González J, Jurado MA, García-García I, Segura B, Marqués-Iturria I, Sender-Palacios MJ, Tor E, Prats-Soteras X, Caldú X, Junqué C, Garolera M. Allostatic Load Is Linked to Cortical Thickness Changes Depending on Body-Weight Status. Front Hum Neurosci. 2017 Dec 22;11:639. doi: 10.3389/fnhum.2017.00639. PMID: 29375342; PMCID: PMC5770747.

  Casas-Hernanz L, Garolera M, Badenes D, Quintana S, Millán S, Calzado N, de Francisco J, Royo J, Aguilar M. Neuropsychological Outcome One Year after Carotid Revascularization: A before-and-after Study. Vasc Specialist Int. 2017 Dec;33(4):146-155. doi: 10.5758/vsi.2017.33.4.146. Epub 2017 Dec 31. PMID: 29354625; PMCID: PMC5754064.

  Muñoz-Moreno JA, Prats A, Moltó J, Garolera M, Pérez-Álvarez N, Díez-Quevedo C, Miranda C, Fumaz CR, Ferrer MJ, Clotet B; TRIANT-TE Study Group. Transdermal rivastigmine for HIV-associated cognitive impairment: A randomized pilot study. PLoS One. 2017 Aug 30;12(8):e0182547. doi: 10.1371/journal.pone.0182547. PMID: 28854283; PMCID: PMC5576750.

  Cerulla N, Arcusa À, Navarro JB, Garolera M, Enero C, Chico G, Fernández-Morales L. Role of taxanes in chemotherapy-related cognitive impairment: A prospective longitudinal study. Breast Cancer Res Treat. 2017 Jul;164(1):179-187. doi: 10.1007/s10549-017-4240-6. Epub 2017 Apr 18. PMID: 28421379.

  Gelonch O, Garolera M, Valls J, Rosselló L, Pifarré J. Cognitive complaints in women with fibromyalgia: Are they due to depression or to objective cognitive dysfunction? J Clin Exp Neuropsychol. 2017 Dec;39(10):1013-1025. doi: 10.1080/13803395.2017.1301391. Epub 2017 Mar 17. PMID: 28301977.

  Lukovic D, Bolinches-Amorós A, Artero-Castro A, Pascual B, Carballo M, Hernan I, Erceg S. Generation of a human iPSC line from a patient with retinitis pigmentosa caused by mutation in PRPF8 gene. Stem Cell Res. 2017 May;21:23-25. doi: 10.1016/j.scr.2017.03.007. Epub 2017 Mar 15. PMID: 28677533.

  Martínez-Moreno M, Cerulla N, Chico G, Quintana M, Garolera M. Comparison of neuropsychological and functional outcomes in Alzheimer’s disease patients with good or bad response to a cognitive stimulation treatment: a retrospective analysis. Int Psychogeriatr. 2016 Nov;28(11):1821-1833. doi: 10.1017/S104161021600123X. Epub 2016 Aug 9. PMID: 27503001.

  Ariza M, Cuenca N, Mauri M, Jurado MA, Garolera M. Neuropsychological performance of young familial hypercholesterolemia patients. Eur J Intern Med. 2016 Oct;34:e29-e31. doi: 10.1016/j.ejim.2016.05.009. Epub 2016 Jun 2. PMID: 27264249.

  Gelonch O, Garolera M, Valls J, Rosselló L, Pifarré J. Executive function in fibromyalgia: Comparing subjective and objective measures. Compr Psychiatry. 2016 Apr;66:113-22. doi: 10.1016/j.comppsych.2016.01.002. Epub 2016 Jan 20. PMID: 26995244.

  Bigorra A, Garolera M, Guijarro S, Hervás A. Long-term far-transfer effects of working memory training in children with ADHD: a randomized controlled trial. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2016 Aug;25(8):853-67. doi: 10.1007/s00787-015-0804-3. Epub 2015 Dec 15. PMID: 26669692.

  Bigorra A, Garolera M, Guijarro S, Hervás A. Long-term far-transfer effects of working memory training in children with ADHD: a randomized controlled trial. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2016 Aug;25(8):853-67. doi: 10.1007/s00787-015-0804-3. Epub 2015 Dec 15. PMID: 26669692.

 • Projectes

  Ref. 202111

  CogNition, emotion/behAvior, fUnctionaliTy and braIn connectivity in recovered COVID-19 PATIENTs (NAUTILUS).
  Amb el suport de la Fundació La Marató de TV3.
  06/2021 – 06/2024.
  Import: 399.268,75 €

   

  001-P000702

  T’ACTIVA, Terrassa Activa i Saludable. Projecte d’especialització i competitivitat territorial.
  Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
  02/01/2017 – 31/12/2022.
  Una manera de fer Europa”.

   

  Ref. ACE012/20/000002

  ANOMALY. Fase 0.
  Amb el suport d’ ACCIÓ – Agència per la Competitivitat i l’Empresa.
  01/01/2020 – 31/12/2021.

   

  Ref. PSI2013-48045-C2-R

  Inflamación, estrés y microbiota como mediadores entre la obesidad y el funcionamiento cerebral durante la adolescència (OBEBRAIN).
  Ministerio de Economía y Competitividad (1/1/2018 – 31/12/2021).
  Coordinadora: Maria Àngels Jurado.
  Rol Dra Garolera: Investigadora Principal (IP) del subprojecte: Obesidad y funcionamiento cerebral: inflamación y estrés.

   

  Ref. 2020PANDE00053

  CoviD-19 and brain: cognItion And meNtal heAlth (DIANA). Projecte de recerca PANDÈMIES 2020, AGAUR.
  Departament d’Empresa i Coneixament, Generalitat de Catalunya.
  (14/05/2021 – 13/11/2022).
  Coordinadora: Dra. Carme Junqué (IP).
  Rol Dra Garolera: Investigadora.

   

  Ref. 19342

  INtelligent system to empower Functional Independence of people with mild cognitive impairments (INFINITY).
  Finançat per la Comissió Europea a través dels fons provinent del H2020, convocatòria EIT-HEALTH.
  01/01/2019 – 20/06/2020.

   

  Ref. 20141510

  Cognitive training based on digital memories for mild cognitive impairment (Re-Memory).
  Amb el suport de la Fundació La Marató de TV3 1021/97 (2014 – 2019).

   

  Ref. SEP-210139471

  Support, Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia (SMART4MD). Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea a través del Fons provinents de la convocatòria H2020 PHC-20-2014 Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment.
  European Commission – Research and Innovation Framework Program.
  Horizon 2020 (2014 – 2020).