GRUPS DE RECERCA

Hemocare

Membres

Sandra Rubio Paez, DUE
Ester Arcas Canalias, DUE
Jenny Rodríguez Urbina, DUE

Línies de recerca

HemocareAtenció d’infermeria basada en la cura caritativa en el pacient d’hemodiàlisis de l’Hospital de Terrassa

Resum

El grup de Recerca Hemocare, liderat per la Infermera Jenny Rodríguez, pretén millorar l’assistència que s’ofereix als pacients en hemodiàlisi, vetllant per la seva salut integral i amb especial atenció a les seves necessitats immaterials. Per això, l’equip vol avaluar i estudiar les mancances actuals de l’assistència d’infermera des d’un punt de vista de recerca científica, per implementar accions correctives i de millora, sempre pensant en el pacient i el seu benestar.

Projectes

El primer projecte  d’HEMOCARE està inclòs en l’àrea de la Humanització: “Humanització de l’atenció i cures del pacient en tractament renal substitutiu d’hemodiàlisi del CST hospital de terrassa”. Recerca en metodologia qualitativa, va identificar les necessitats amb una visió holística del pacient en teràpia d’hemodiàlisi, complint amb el nostre primer objectiu.

Actualment HEMOCARE, ha presentat una comunicació oral al 51 St EDTNA/ERCA International Conference “Kidney Care in a challenging world – economic & sustainable implications”, del 14 – 17 d`Octubre 2023 .

Publicacions a congressos

Presentació oral “Congrés Nacional XLVIII SEDEN” del 26-28 d’Octubre 2023. Salamanca.

Premis

Ha estat premiat amb el 1r premi del Premis Iñigo de Toledo. En els premis a la recerca de Nefrologia en infermeria que compleixen la seva XXIII edició en la modalitat d’humanització en el tracte als pacients el jurat ha atorgat el premi al treball “Humanització en hemodiàlisi: T’escolto i t’acompanyo”.

  • Publicacions

    Rubio Páez, Sandra, Esteve Simó, Vicent, Junqué Jiménez, Anna, Tomás Bernabéu, Ester, Paz López, Oscar, Iza Pinedo, Gorka, Lavado Sempere, María Luisa, & Ramírez de Arellano, Manel. (2015). Electroestimulación neuromuscular intradiálisis, fuerza muscular, capacidad funcional y composición corporal. Enfermería Nefrológica, 18(4), 273-281. https://dx.doi.org/10.4321/S2254-28842015000400005

    Rubio Páez, Sandra, Esteve Simó, Vicent, Junqué Jiménez, Anna, Tomás Bernabéu, Ester, Paz López, Oscar, Iza Pinedo, Gorka, Lavado Sempere, María Luisa, & Ramírez de Arellano, Manel. (2015). Electroestimulación neuromuscular intradiálisis, fuerza muscular, capacidad funcional y composición corporal. Enfermería Nefrológica, 18(4), 273-281. https://dx.doi.org/10.4321/S2254-28842015000400005