GRUPS DE RECERCA

Oncologia

Membres

Remei Blanco Guerrerro
Jordi Alfaro Gamero
Emma Dotor Navarro
Aleydis Pisa Gatell
Gemma Llort Pursals
Marta Andrés Granyó
Maria Marín Alcalá
Rosa Maria Pérez Ramos
Mònica Aguiló Domingo
Marc Campayo Guillaumes
Carme Aracil Noelle
Tania Estapé Madinabeitia
Manuela González Navarro
Gloria Arenas Muñoz

Línies de recerca

OncogeriatriaIdentificació dels  problemes físics, funcionals, cognitius i socials amb què s’enfronten les persones grans amb càncer, a fi d’adaptar el tractament en cada cas  i planificar el seu seguiment.
Esport, nutrició i estils de vidaEstudi de la relació entre la activitat física, els hàbits alimentaris i l’estil de vida amb el càncer, tan en la seva prevenció com en el seu impacte en resultats de salut.
Biomarcadors en càncerEstudi de perfils moleculars dels diferents tumors per a la selecció i monitorització de tractaments.
Consell genèticEstudi i caracterització del càncer hereditari, de les seves variants genètiques  i les seves repercussions clíniques.
Psico-oncologiaRepercussions Psico-socials de la malaltia oncològica
Assaigs clínicsParticipació en assaigs clínics d’àmbit nacional i internacional

Resum

El Servei d’Oncologia Mèdica del CST desenvolupa la seva activitat a més d’a nivell assistencial, també com a Grup de Recerca. Ens basem en la ferma convicció de que la investigació clínica és fonamental no només pel desenvolupament de nous tractaments, si no també per analitzar aspectes més transversals que tenen un alt impacte en els resultats en salut dels pacients. A banda, la investigació clínica és imprescindible pel manteniment d’un esperit científic crític en els professionals, i proporciona també excel·lents oportunitats terapèutiques pels malalts.

 • Publicacions

  Pollán M, Casla-Barrio S, Alfaro J, Esteban C, Segui-Palmer MA, Lucia A, Martín M. Exercise and cancer: a position statement from the Spanish Society of Medical Oncology. Clin Transl Oncol. 2020 Oct;22(10):1710-1729. doi: 10.1007/s12094-020-02312-y. Epub 2020 Feb 13. PMID: 32052383; PMCID: PMC7423809.

  Gonzalez-Cao M, Morán T, Dalmau J, Garcia-Corbacho J, Bracht JWP, Bernabe R, Juan O, Castro J de, Blanco R, Drozdowskyj A, Argilaguet J, Meyerhans A, Blanco J, Prado JG, Carrillo J, Clotet B, Massuti B, Provencio M, Molina-Vila MA, Casa CM de las, Garzon M, Cao P, Huang C-Y, Martinez-Picado J, Rosell R. Assessment of the Feasibility and Safety of Durvalumab for Treatment of Solid Tumors in Patients With HIV-1 Infection: The Phase 2 DURVAST Study. JAMA Oncol. 2020;6(7):1063-1067.

  González-Santiago S, Ramón Y Cajal T, Aguirre E, Alés-Martínez JE, Andrés R, Balmaña J, Graña B, Herrero A, Llort G, González-Del-Alba A; SEOM Hereditary Cancer Working Group. SEOM clinical guidelines in hereditary breast and ovarian cancer (2019). Clin Transl Oncol. 2020 Feb;22(2):193-200. doi: 10.1007/s12094-019-02262-0. Epub 2019 Dec 30. PMID: 31889241.

  Remei Blanco. Capítol  Tratamiento inmunomodulador en el anciano con cáncer. María José Molina Garrido y Lodovicco Balducci . Fundamentos en oncogeriatría. Tratado de oncología médica en el paciente anciano. Méderic Ediciones, 24/10/2019.

  Capdevila J, Teulé A, Barriuso J, Castellano D, Lopez C, Manzano JL, Alonso V, García-Carbonero R, Dotor E, Matos I, Custodio A, Casanovas O, Salazar R; EVERLAR study investigators. Phase II Study of Everolimus and Octreotide LAR in Patients with Nonfunctioning Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors: The GETNE1003_EVERLAR Study. Oncologist. 2019 Jan;24(1):38-46. doi: 10.1634/theoncologist.2017-0622. Epub 2018 May 23. PMID: 29794066; PMCID: PMC6324631.

  Picó MD, Castillejo A, Murcia Ó, Giner-Calabuig M, Alustiza M, Sánchez A, Moreira L, Pellise M, Castells A, Carrillo-Palau M, Ramon Y Cajal T, Gisbert-Beamud A, Llort G, Yagüe C, López-Fernández A, Alvarez-Urturi C, Cubiella J, Rivas L, Rodríguez-Alcalde D, Herraiz M, Garau C, Dolz C, Bujanda L, Cid L, Povés C, Garzon M, Salces I, Ponce M, Hernández-Villalba L, Alenda C, Balaguer F, Soto JL, Jover R. Clinical and Pathological Characterization of Lynch-Like Syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 Feb;18(2):368-374.e1. doi: 10.1016/j.cgh.2019.06.012. Epub 2019 Jun 17. PMID: 31220642.

  Opportunistic testing of BRCA1, BRCA2 and mismatch repair genes improves the yield of phenotype driven hereditary cancer gene panels. Feliubadaló L, López-Fernández A, Pineda M, Díez O, Del Valle J, Gutiérrez-Enríquez S, Teulé A, González S, Stjepanovic N, Salinas M, Capellá G, Brunet J, Lázaro C, Balmaña J; Catalan Hereditary Cancer Group (Gemma Llort). Int J Cancer. 2019 Nov 15;145(10):2682-2691.

  Sullivan I, Riera P, Andrés M, Altés A, Majem M, Blanco R, Capdevila L, Barba A, Barnadas A, Salazar J. Prognostic effect of VEGF gene variants in metastatic non-small-cell lung cancer patients. Angiogenesis. 2019 Aug;22(3):433-440. doi: 10.1007/s10456-019-09668-y. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30977010.

  Clavé S, Rodon N, Pijuan L, Díaz O, Lorenzo M, Rocha P, Taus Á, Blanco R, Bosch-Barrera J, Reguart N, de la Torre N, Oliveras G, Espinet B, Bellosillo B, Puig X, Arriola E, Salido M. Next-generation Sequencing for ALK and ROS1 Rearrangement Detection in Patients With Non-small-cell Lung Cancer: Implications of FISH-positive Patterns. Clin Lung Cancer. Published online February 26, 2019. doi:10.1016/j.cllc.2019.02.008

  D Rodriguez Abreu, M Guirado, C.J. Camps Herrero, J. Bosch Barrera, R. Bernabé, J. Casal, M.-R. García-Campelo, J.L. Gonzalez-Larriba, B. Massuti Sureda, A.L. Ortega Granados, M. Domine Gomez, M.A. Sala, A. Padilla, E. Del Barco Morillo, J.M. Oramas Rodriguez, R. Blanco Guerrero, D. Aguiar Bujanda, R. López Castro, E. Carcereny Costa, M. Provencio. Biomarker testing of lung cancer in Spain. Annals of Oncology. 2019;30:v749.

  Morán T, Felip E, Bosch-Barrera J, de Aguirre I, Ramirez JL, Mesia C, Carcereny E, Roa D, Sais E, García Y, Blanco R, Sanchez S, Villacorta CR, Queralt C, Velarde JM, Rosell R. Monitoring EGFR-T790M mutation in serum/plasma for prediction of response to third-generation EGFR inhibitors in patients with lung cancer. Oncotarget. 2018 Jun 5;9(43):27074-27086. doi: 10.18632/oncotarget.25478. Erratum in: Oncotarget. 2019 Apr 2;10(26):2576. PMID: 29930751; PMCID: PMC6007479.

  Molina-Garrido MJ, Guillén-Ponce C, Blanco R, Saldaña J, Feliú J, Antonio M, López-Mongil R, Ramos Cordero P, Gironés R; Working Group on Oncogeriatrics of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM). Delphi consensus of an expert committee in oncogeriatrics regarding comprehensive geriatric assessment in seniors with cancer in Spain. J Geriatr Oncol. 2018 Jul;9(4):337-345. doi: 10.1016/j.jgo.2017.11.012. Epub 2017 Dec 13. PMID: 29248435.

  Gironés Sarrió R, Antonio Rebollo M, Molina Garrido MJ, Guillén-Ponce C, Blanco R, Gonzalez Flores E, Saldaña J; Spanish Working Group on Geriatric Oncology of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM). General recommendations paper on the management of older patients with cancer: the SEOM geriatric oncology task force’s position statement. Clin Transl Oncol. 2018 Oct;20(10):1246-1251. doi: 10.1007/s12094-018-1856-x. Epub 2018 Apr 9. PMID: 29633183; PMCID: PMC6153856.

  Gironés R, Morilla I, Guillen-Ponce C, Torregrosa MD, Paredero I, Bustamante E, Del Barco S, Soler G, Losada B, Visa L, Llabrés E, Fox B, Firvida JL, Blanco R, Antonio M, Aparisi F, Pi-Figueras M, Gonzalez-Flores E, Molina-Garrido MJ, Saldaña J; Spanish Working Group on Geriatric Oncology of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM). Geriatric oncology in Spain: survey results and analysis of the current situation. Clin Transl Oncol. 2018 Aug;20(8):1087-1092. doi: 10.1007/s12094-017-1813-0. Epub 2017 Dec 11. PMID: 29327240; PMCID: PMC6061214.

  Blanco, R; Capo, M; Librán, A, Alfaro J, Dotor E, Fernández-Morales LAGuerra D, Jovell E, Llonch M, Pisa A, Arcusa A. Multidisciplinary treatment planning in elderly patients with cancer: a prospective observational study. Journal Of Community And Supportive Oncology 2016. 14 – 11, pp. 466 – 472.

  Provencio M, Serna-Blasco R, Franco F, Calvo V, Royuela A, Auglytė M, Sánchez-Hernández A, de Julián Campayo M, García-Girón C, Dómine M, Blasco A, Sánchez JM, Oramas J, Bosch-Barrera J, Sala MÁ, Sereno M, Ortega AL, Chara L, Hernández B, Padilla A, Coves J, Blanco R, Balsalobre J, Mielgo X, Bueno C, Jantus-Lewintre E, Molina-Vila MÁ, Romero A. Analysis of circulating tumour DNA to identify patients with epidermal growth factor receptor-positive non-small cell lung cancer who might benefit from sequential tyrosine kinase inhibitor treatment. Eur J Cancer. 2021 May;149:61-72.

  Gutiérrez L, Royuela A, Carcereny E, López-Castro R, Rodríguez-Abreu D, Massuti B, González-Larriba JL, García-Campelo R, Bosch-Barrera J, Guirado M, Camps C, Dómine M, Bernabé R, Casal J, Oramas J, Ortega AL, Sala MA, Padilla A, Aguiar D, Juan-Vidal O, Blanco R, Del Barco E, Martínez-Banaclocha N, Benítez G, de Vega B, Hernández A, Saigi M, Franco F, Provencio M. Prognostic model of long-term advanced stage (IIIB-IV) EGFR mutated non-small cell lung cancer (NSCLC) survivors using real-life data. BMC Cancer. 2021 Aug 31;21(1):977.