GRUPS DE RECERCA

Qualitat Assistencial

Membres

Elisabet González Lao, PhD
Josep Tost Valls, PhD
Joaquim Valmaña Rodríguez, RN
Beatriz Urrutia Casado, RN
Enrique Romero Rascón, NR
Maite Sanz Osorio, RN
María Lizondo Gisbert, MD

Línies de recerca

Gestió de la Qualitat Clínica Seguiment i compliment d’objectius per la millora dels sistemes sanitaris, així com per satisfer els resultats de valor del pacient i una assistència segura des de la perspectiva del pacient i entorn, professional i organització. Contribució a una adequada continuïtat assistencial, així com a una atenció integrada i integral. Realitzar estudis que contribueixin a reduir pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions adequades.
Humanització de l’assistència La humanització de l’assistència sanitària ofereix una atenció integral i centrada en el pacient i el seu entorn, no només des de una perspectiva tècnica si no incrementant aspectes psíquics i emocional i considerant el seu entorn juntament amb els professionals com el nucli de la seva cura.
Seguretat ClínicaDesenvolupar estudis dirigits a la millora de la seguretat de les primeres, segones i terceres víctimes. Contribuir a la reducció de riscos de forma proactiva i al millor anàlisis d’esdeveniments adversos.

Resum

El grup de recerca de Qualitat Assistencial, liderat per la Dra. Elisabet González, centra la seva activitat de recerca en l’anàlisi de la gestió assistencial que s’ofereix al pacient per tal de millorar la qualitat del sistema sanitari, la seguretat clínica i per fer aquesta assistència més humana, centrada en el pacient i en el seu entorn.

 • Publicacions

  Publicacions (2022-2023)-Articles:

  Elisabet González-Lao

  Fernando Marqués-García, Ana Nieto-Librero, Nerea González-García, Purificación Galindo-Villardón, Luisa María Martínez-Sánchez, Xavier Tejedor-Ganduxé, Beatriz Boned, María Muñoz-Calero, Jose-Vicente García-Lario, Elisabet González-Lao, Ricardo González-Tarancón, M Pilar Fernández-Fernández, Maria Carmen Perich, Margarida Simón, Jorge Díaz-Garzón, Pilar Fernández-Calle. Within-subject biological variation estimates using an indirect data mining strategy. Spanish multicenter pilot study (BiVaBiDa). Clin Chem Lab Med. 2022 Aug 29;60(11):1804-1812. Impact Factor (2019)_3’556.  Q1

  Marques-Garcia F, Boned B, Gonzalez-Lao E, Braga F, Carobene A, Coskun S, Diaz-Garzón J, Fernández-Calle P, Perich C, Simón M, Jonker N, Aslan B , Bartlett W, Sandberg S, Aarsand AK. European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group on Biological Variation and Task Group for the Biological Variation Database.  Critical review and meta-analysis of biological variation estimates for tumor markers. Clin Chem Lab Med. 2022 Feb 10;60(4):494-504. doi: 10.1515/cclm-2021-0725. Impact Factor (2019)_3’556.  Q1

  Miró Ò, Espinosa B, Gil V, Jacob J, Alquézar-Arbé A, Masip J, Llauger L, Tost J, Andueza JA, Garrido JM, Mojarro EM, Urbano CA, Núñez J, Chioncel O, Mullens W, Cotter G, Llorens P; ICA-SEMES Research Group. Evaluation of the effect of intravenous nitroglycerine on short-term survival of patients with acute heart failure according to congestion and perfusion status at emergency department arrival. Eur J Emerg Med. 2022 Jul 20. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000964. Epub ahead of print. PMID: 35861663.

  Gil-Rodrigo A, Verdú-Rotellar JM, Gil V, Alquézar A, Llauger L, Herrero-Puente P, Jacob J, Abellana R, Muñoz MÁ, López-Díez MP, Ivars-Obermeier N, Espinosa B, Rodríguez B, Fuentes M, Tost J, López-Grima ML, Romero R, Müller C, Peacock W, Llorens P, Miró Ò; ICA-SEMES Group. Evaluation of the HEFESTOS scale to predict outcomes in emergency department acute heart failure patients. Intern Emerg Med. 2022 Oct;17(7):2129-2140. doi: 10.1007/s11739-022-03068-9. Epub 2022 Aug 29. PMID: 36031673.

  Espinosa B, Llorens P, Gil V, Jacob J, Alquézar-Arbé A, Masip J, Llauger L, Tost J, Andueza JA, Garrido JM, Soy-Ferrer E, Agüera-Urbano C, Herrero P, Gil-Rodrigo A, Millán J, Mecina AB, Torres-Gárate R, Cabrera-González N, Núñez J, Miró Ò; ICA-SEMES Research Group. Impact of congestion and perfusion status in the emergency department on severity of decompensation and short-term prognosis in patients with acute heart failure. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2022 Sep 22:zuac115. doi: 10.1093/ehjacc/zuac115. Epub ahead of print. PMID: 36137176.

  Jacob J, Haro A, Tost J, Rossello X, Llorens P, Herrero P, Martín-Sánchez FJ, Gil V, López-Grima ML, Millán J, Aguirre A, Garrido JM, Calvo-Rodríguez R, Pérez-Llantada E, Sánchez-Nicolás JA, Mir M, Rodríguez-Adrada E, Fuentes-De Frutos M, Roset A, Miró Ò. Short-term outcomes by chronic betablocker treatment in patients presenting to emergency departments with acute heart failure: BB-EAHFE. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2022 Nov 2;11(10):761-771. doi: 10.1093/ehjacc/zuac100. PMID: 36018216.

  López Díez MP, Llorens P, Martín-Sánchez FJ, Gil V, Jacob J, Herrero P, Llauger L, Tost J, Aguirre A, Garrido JM, Vega JA, Fuentes M, Alonso MI, López Grima ML, Piñera P, Romero R, Lucas-Imbernón FJ, Andueza JA, Povar J, Richard F, Sánchez C, Miró Ò; Grupo ICA-SEMES. Emergency department observation of patients with acute heart failure prior to hospital admission: impact on short-term prognosis. Emergencias. 2022 Oct;34(5):345-351. English, Spanish. PMID: 36217929.

  Benito-Lozano M, López-Ayala P, Rodríguez S, Gil V, Llorens P, Yufera A, Jacob J, Travería-Becker L, Strebel I, Lucas-Imbernon FJ, Tost J, López-Hernández Á, Rodríguez B, Fuentes M, Sánchez-Ramón S, Herrera-Mateo S, Aguirre A, Alonso MI, Pavón J, López-Grima ML, Espinosa B, Mueller C, Burillo-Putze G, Miró Ò; ICA-SEMES Group. Ambient temperature and atmospheric pressure at discharge as precipitating factors in immediate adverse events in patients treated for decompensated heart failure. Intern Emerg Med. 2022 Oct;17(7):2045-2056. doi: 10.1007/s11739-022-03078-7. Epub 2022 Sep 1. PMID: 36050571.

  Alquézar-Arbé A, Miró Ò, González del Castillo J, Jiménez S, Llorens P, Martín A, Martín-Sánchez FJ, García-Lamberechts E, Piñera P, Jacob J, Marín Porrino JM, Jiménez B, del Río R, Pérez García C, Brasó Aznar JV, Ponce MC, Díaz Fernández E, Tost J., Burillo G.

  Incidence, clinical characteristics, risk factors and outcomes of acute coronary syndrome in patients with Covid-19: Results of the UMC-19-S10. J Emerg Med. 2022 Apr;62(4):443-454. doi: 10.1016/j.jemermed.2021.10.046. Epub 2021 Nov 3. PMID: 35065863; PMCID: PMC8563352.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736467921008416

  Alonso Valle H, Peraita Fernández E, Miró O, Ortega M, Jiménez S, Fresco L, López Grima ML, Juan Gómez MA, Espinosa B, Salido Mota M, Bolanos Guedes J, Martín Mojarro E, Tost J, López Díez MP,  Sorando Serra R, Cano Cano MJ, Ferreras JM, Arribas Entrala B, Moyano García R, Bedar Chaib F, Llauger García L, López-Laguna N, Podaru M, Pereira Sanz S, Hernández Castells L, Lainez Martínez S, González Del Castillo J. Evaluación de escalas de riesgo de neumonía  por COVID-19 en el servicio de urgencias. Rev Esp Urg Emerg. 2022;1:33–8

  Miró Ò, Ivars N, Lopez-Ayala P, Gil V, Llauger L, Alquézar-Arbé A, Jacob J, Rodríguez-Adrada E, Tost J, Mir M, Gil C, Sánchez S, Aguirre A, Martín E, Alonso MI, Garrido JM, López-Grima ML, Lucas-Imbernon FJ, Sánchez C, Escoda R, Gil A, Espinosa B, Wussler D, Peacock WF, Mueller C, Llorens P; ICA-SEMES group. Effect of Flu Vaccination on Severity and Outcome of Heart Failure Decompensations. J Card Fail. 2023 Jan 25:S1071-9164(23)00009-X. doi: 10.1016/j.cardfail.2022.12.017. Epub ahead of print. PMID: 36706976.

  Miró Ò, Benito-Lozano M, Lopez-Ayala P, Rodríguez S, Llorens P, Yufera-Sanchez A, Jacob J, Traveria L, Strebel I, Gil V, Tost J, López-Hernández MLA, Alquézar-Arbé A, Espinosa B, Mueller C, Burillo-Putze G; ICA-SEMES group. Influence of Meteorological Temperature and Pressure on the Severity of Heart Failure Decompensations. J Gen Intern Med. 2023 Feb;38(3):600-609. doi: 10.1007/s11606-022-07743-7. Epub 2022 Aug 8. PMID: 35941492; PMCID: PMC9971530.

  Llauger L, Espinosa B, Rafique Z, Boone S, Beuhler G, Millán-Soria J, Gil V, Jacob J, Alquézar-Arbé A, Campos-Meneses M, Escoda R, Tost J, Martín-Mojarro E, Aguirre A, López-Grima ML, Núñez J, Mullens W, Lopez-Ayala P, Mueller C, Llorens P, Peacock F, Miró Ò; (on behalf of the ICA-SEMES Research Group). Impact of worsening renal function detected at emergency department arrival on acute heart failure short-term outcomes. Eur J Emerg Med. 2023 Apr 1;30(2):91-101. doi: 10.1097/MEJ.0000000000001016. Epub 2023 Feb 10. PMID: 36787242.

  Sánchez-Marcos C, Jacob J, Llorens P, López-Díez MP, Millán J, Martín-Sánchez FJ, Tost J, Aguirre A, Juan MÁ, Garrido JM, Rodríguez RC, Pérez-Llantada E, Díaz E, Sánchez-Nicolás JA, Mir M, Rodríguez-Adrada E, Herrero P, Gil V, Roset A, Peacock F, Miró Ò; ICASEMES Research Group researchers. Emergency department direct discharge compared to short-stay unit admission for selected patients with acute heart failure: analysis of short-term outcomes. Intern Emerg Med. 2023 Feb 21. doi: 10.1007/s11739-023-03197-9. Epub ahead of print. PMID: 36810965.

  Miró Ò, Conde-Martel A, Llorens P, Salamanca-Bautista P, Gil V, González-Franco Á, Jacob J, Casado J, Tost J, Montero-Pérez-Barquero M, Alquézar-Arbé A, Trullàs JC; EAHFE and the RICA research investigators. The influence of comorbidities on the prognosis after an acute heart failure decompensation and differences according to ejection fraction: Results from the EAHFE and RICA registries. Eur J Intern Med. 2023 Mar 12:S0953-6205(23)00068-7. doi: 10.1016/j.ejim.2023.02.026. Epub ahead of print. PMID: 36914535.

  Publicacions (2022-2023)    Comunicacions orals:

  J.Tost

  Soledad en pacientes hospitalizados yseguridad de pacientes: una realidad emergente. Jose Tost, Dolors Mateo, Cristina Tudó, Beatriz Urrutia, Elisabeth Gonzalez. Servicios de Calidad – Seguridad de pacientes. Unidad de Cuidados Paliativos. Unidad de Trabajo social. Consorcio Sanitario de Terrassa. Congreso XXXVIII SECA 2022.

  Influencia de la pandemia en la cultura de seguridad de los profesionales en un hospital comarcal (2019-2021) Jose Tost, Salud Reyes, Maypi Ballesteros, Beatriz Urrutia, Gemma Martínez, Elisabeth González. Servicio de Calidad – Seguridad de pacientes Consorcio Sanitario de Terrassa. Congreso XXXVIII SECA 2022.

  Agitación psicomotora grave en Urgencias: un problema de seguridad de pacientes ?Josep Tost, Jesús Ramirez, Beatriz Urrutia, Gonzalo Aguilar, Sara Graell, Elisabeth González. Servicios de Calidad – Seguridad de pacientes1 y Urgencias-SEM. Consorcio Sanitario de Terrassa. Congreso XXXVIII SECA 2022.

  Encuestas de seguridad en hospital y atención primaria. Análisis comparativo con bases de datos internacional. Jose Ramon Tost Valls, Ana Claudia Pereira de Oliveira, Maria Carmen Varo Albala, Joaquín Valmaña, Beatriz Urrutia, Elisabeth González Lao. Calidad y seguridad de pacientes. Atención primaria. Consorcio Sanitario de Terrassa. Congreso XXXIX SECA 2023.

  Error diagnóstico y Seguridad de pacientes: es momento de actuar. Jose Ramon Tost Valls, Maria Carmen Varo Albala, Joaquín Valmaña, Beatriz Urrutia Casado, Laura Garcia González, Elisabeth Gonzalez Lao.  Calidad y seguridad de pacientes. Consorcio Sanitario de Terrassa. Congreso XXXIX SECA 2023.

  Comunicacions orals o pòsters en congressos internacionals (2022-2023)

  Lizondo

  Lizondo, E. Gonzalez, L. Oraa, B. Parra, C. Fabres, T. Ramirez et altri. Risk management plan for the 3D printed bolus in radiotherapy. En: ESTRO 2022. Copenhaguen (2022). Poster Radiotherapy and Oncology 170:S1464-S1465

  Comunicacions orals o pòsters en congressos nacionals (2022-2023)

  Lizondo. A Lorenzo, S Almendros, E Ambroa, J Garcia-Miguel, D Navarro et altri. Implicación Dosimétrica de la utilización de la guia de la ESTRO para mamas con implantes. 8º congreso conjunto SEFM-SEPR. Oviedo (2023). Pòster.

  Lizondo, W. González, M. Colomer, D. Navarro et altri. Implementació de bolus d’Impressió 3D en un servei d’Oncologia Radioteràpica. XXII Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Barcelona (2022). Pòster.

  Publicacions Maite Sanz-Osorio (2022-2023)

  Sanz-Osorio MT, Sastre-Rus M, Monistrol O, Pérez Criado M, Vallès V, Escobar-Bravo MA. Humanization of care in acute psychiatric hospitalization units: A scoping review. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2023;30(2):162-181. doi:10.1111/jpm.12858. Epub 2022 Aug 29.- PMID: 35822294

  Participació a Congresos, sessions, jornades (2022-2023):

  Tost

  I Workshop QiSP – CST. Ponent. Aprendre dels errors: un imprescindible de la qualitat. Consorci Sanitari de Terrassa. (Novembre del 2022)

  XXVIII Congrés Societat Catalana d´Urgències i Emergències. Ponent. Taller d’actuació davant un esdeveniment sentinella amb segones víctimes al servei d´Urgències. (Abril del 2023)

  Publicacions (2022-2016)

  Marques-Garcia F, Boned B, Gonzalez-Lao E, Braga F, Carobene A, Coskun S, Diaz-Garzón J, Fernández-Calle P, Perich C, Simón M, Jonker N, Aslan B , Bartlett W, Sandberg S, Aarsand AK. European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group on Biological Variation and Task Group for the Biological Variation Database. Critical review and meta-analysis of biological variation estimates for tumor markers. In press

  Diaz-Garzon J, Fernandez-Calle P, Sandberg S, Özcürümez M, Bartlett WA, Coskun A, Carobene A, Perich C, Simon M, Marques F, Boned B, González Lao E, Braga F, Aarsand AK; European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group on Biological Variation and Task Group for the Biological Variation Database. Biological Variation of Cardiac Troponins in Health and Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Chem Lab Med. 2021 Jan 8;67(1):256-264. doi: 10.1093/clinchem/hvaa261. PMID: 33279972. Impact Factor (2019)_3’685. Q1

  Galán-González J, Rico-Martín S, Calderón-García JF, Antón J, Ramírez-Moreno JM, Álvarez-Rodríguez LR, Sánchez Muñoz-Torrero JF; for FRENA Investigators. Location of recurrent cardiovascular events and anticardiolipin antibodies. Eur J Clin Invest. 2021 Jul;51(7):e13533. doi: 10.1111/eci.13533. Epub 2021 Mar 11. PMID: 33666941.

  Carobene, Anna, Lao, Elisabet Gonzalez, Simon, Margarida, Locatelli, Massimo, Coşkun, Abdurrahman, Díaz-Garzón, Jorge, Fernandez-Calle, Pilar, Sandberg, Sverre and Aarsand, Aasne K. Biological variation of serum insulin: updated estimates from the European Biological Variation Study (EuBIVAS) and meta-analysis. Clin Chem Lab Med. vol. , no. , 2020. https://doi.org/10.1515/cclm-2020-1490

  Jonker N, Aslan B, Boned B, Marqués-García F, Ricós C, Alvarez V, Bartlett W, Braga F, Carobene A, Coskun A, Diaz-Garzón J, Fernández-Calle P, Gonzalez-Lao E, Minchinela J, Perich C, Simón M, Sandberg S, Aarsand AK; the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Working Group on Biological Variation and Task Group for the Biological Variation Database. Critical appraisal and meta-analysis of biological variation estimates for kidney related analytes. Clin Chem Lab Med. 2020 Oct 3:cclm-2020-1168. doi: 10.1515/cclm-2020-1168.

  Bottani M, Banfi G, Guerra E, Locatelli M, Aarsand AK, Coşkun A, Díaz-Garzón J, Fernandez-Calle P, Sandberg S, Ceriotti F, González-Lao E, Simon M, Carobene A; European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Working Group on Biological Variation. European Biological Variation Study (EuBIVAS): within- and between-subject biological variation estimates for serum biointact parathyroid hormone based on weekly samplings from 91 healthy participants. Ann Transl Med. 2020 Jul;8(14):855.

  González E., Guillén E., Salas A. Gestió del risc en la medicina de laboratori: aplicació en un laboratori clínic. Annals de Medicina 2020;103:18-22.

  Sanz Osorio, M. Teresa; Monistrol Ruano, Olga; Morillo García, Elena; Martos Torres, Patricia; Andrés, Laura; Escobar Bravo, Miguel Ángel. (2020) . Valoració dels aspectes relacionats amb la seguretat del pacient en contenció mecànica. Annals de Medicina, 2020, vol. 103, num. 3, p. 122-126. http://hdl.handle.net/10459.1/70680.

  Ricós Carme, Fernández-Calle Pilar, Marqués Fernando, Minchinela Joana, Salas Ángel, Martínez-Bru Cecília, Boned Beatriz, Gómez Rubén, Cortés Marià, González-Lao Elisabet, García Lario J.V., Tejedor Xavier, Bullich Sandra, Ventura Montse, Simón Margarida, Vilaplana Carlos, González-Tarancón Ricard, Fernández-Fernández Mª Pilar, Bauzá, Francisco Ramón, Corte Zoraida, Llopis Mª Antonia, Díaz-Garzón Jorge, Perich Carmen. Impacto de la introducción de un programa externo de categoría 1 en la vigilancia de la estandarización entre laboratorios clínicos en España. Adv Lab Med 2019; 20190016

  Sanz Osorio, M. Teresa; Jiménez Ordoñez, Marisa; Rey Santiso, Mónica; Serrano-Blanco, Antoni; Tiñena Amorós, Montserrat; Viñals Muela, Olga; Escobar Bravo, Miguel Ángel. (2019) . Recomanacions de bones pràctiques en l’ús de mesures de restricció: avançant cap a la contenció mecànica zero. Annals de Medicina, 2019, vol. 102, num. 4, p. 163-167. http://hdl.handle.net/10459.1/71090.

  Díaz–Garzón J, Fernández–Calle P, Minchinela P, Aarsand AK, Bartlett W, Aslan B, Coskun A, Gonzalez-Lao E, Jonker N, Marques-Garcia F, Perich C, Ricós C, Roraas T, Simón M, Sandberg S. Biological variation data for cardiovascular risk assessment biomarkers. A systematic review using the critical appraisal checklist (BIVAC). Clin Chim Acta 2019; 495:467-475

  Carmen Ricós, Carmen Perich, Beatriz Boned, Elisabet González-Lao, Jorge Díaz-Garzón, Montserrat Ventura, Sandra Bullich, Zoraida Corte, Joana Minchinela, Fernando Marques, Margarita Simón, Virtudes Alvarez, José-Vicente García-Lario, Pilar Fernández-Fernández y Pilar Fernández-Calle. Standardization in laboratory medicine: Two years’ experience from category 1 EQA programs in Spain. Biochem Med (Zagreb). 2019 15 de febrero; 29 (1): 010701

  Coskun A, Braga F, Carobene A, Tejedor X, Aarsand A, Fernández-Calle P, Díaz-Garzón J, Bartlett W, Jonker N, Aslan B, Minchinela J, Boned B, Gonzalez-Lao E, Marqués F, Perich C, Ricós C, Simón M, Sandberg S. Systematic review and meta-analysis of within-subject and between-subject biological variation estimates of haematological parameters. Clin Chem Lab Med 2019;aop. https: //doi.org/10.1515/cclm-2019-0658.

  González-Lao E, Corte Z, Simón M, Ricós C, Coskun A., Braga F., Aarsand A.K., Carobene A, Bartlett W.A, Boned B, Asland B, Díaz-Garzón J, Marqués-García F, Minchinela J, Perich C, Fernández-Calle P, Roraas T, Fernández-Fernández P, Jonker N, Sandberg S. Systematic review of the biological variation data for diabetes related analytes. Clinica Chimica Acta 488 (2019) 61–67

  Hernández, A. Gómez-Pablos, P. Asensio, X. Castiello, A. Medina, S. Demay A., Ballesteros, M. Tost J., Martinez, S. Guillén, V. Interference by haemolysis, who is to blame? Clinica Chimica Acta 2019. Juny. S681 493

  Lizondo M, Latorre-Musoll A, Ribas M, Carrasco P, Espinosa N, Coral A, Jornet N. Pseudo skin flash on VMAT in breast radiotherapy: Optimization of virtual bolus thickness and HU values. Phys Med. 2019 Jul;63:56-62

  Aasne K. Aarsand, Thomas Røraas, Pilar Fernandez-Calle, Carmen Ricos, Jorge DíazGarzón, Niels Jonker, Carmen Perich, Elisabet González-Lao, Anna Carobene, Joana Minchinela, Abdurrahman Coskun, Margarita Simón, Virtudes Álvarez, William A. Bartlett, Pilar Fernández-Fernández, Beatriz Boned, Federica Braga, Zoraida Corte, Berna Aslan and Sverre Sandberg on behalf of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Working Group on Biological Variation and Task and Finish Group for the Biological Variation Database. The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation. Clin Chem 2018; 64:3. DOI: 10.1373/clinchem.2017.281808.

  Sanchez Muñoz-Torrero JF, Rico-Martín S, Álvarez LR, Aguilar E, Alcalá JN, Monreal M; FRENA Investigators. Lipoprotein (a) levels and outcomes in stable outpatients with symptomatic artery disease. Atherosclerosis. 2018 Sep;276:10-14.

  GÓMEZ FERNÁNDEZ L, HINOJOSA-CABALLERO D, ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ LR, POL-REYES MA, GARRIGÓS-SANCRISTÓBAL X, ESPEJO-ARENAS E, TORRES-SUBIRES A, GÜELL PUIGCERCÓS D, YESTE CAMPOS M, CAMPILLO ALONSO F. Abordaje interdisciplinar de pacientes con dehiscencia de sutura de pared abdominal. Junio 2018 Volumen 8 nº 2 Heridas y Cicatrización, 16-22.

  Espejo E, Andrés M, Borrallo RM, Padilla E, Garcia-Restoy E, Bella F; Complex Wounds Working Group. Bacteremia associated with pressure ulcers: a prospective cohort study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 May;37(5):969-975.

  Altes P, Perez P, Esteban C, Sánchez Muñoz-Torrero JF, Aguilar E, García-Díaz AM, Álvarez LR, Jiménez PE, Sahuquillo JC, Monreal M; FRENA Investigators. Raised Fibrinogen Levels and Outcome in Outpatients With Peripheral Artery Disease. Angiology. 2018 Jul;69(6):507-512.

  Buus S, Lizondo M, Hokland S, Rylander S, Pedersen EM, Tanderup K, Bentzen L. Needle migration and dosimetric impact in high-dose-rate brachytherapy for prostate cancer evaluated by repeated MRI. Brachytherapy. 2018 Jan-Feb;17(1):50-58

  Participación en el libro de los editores: James O. Westgard, David Ambruster y Sten A. Westgard. Risk, Error and Uncertainty: Laboratory Quality Management in the Age of Metrology. 2017

  Esteve Simó V, Martínez Carnovale L, Álvarez Rodríguez L, Paredes Mariñas E, Pou Potau M, De la Torre Morán A, Ramírez de Arellano Serna M. Vascular access for hemodialysis and tattoos: a consideration to bear in mind. J Vasc Access. 2017 Sep 11;18(5):e73.

  González Lao E., Díaz-Garzón J., Corte Z., Ricós C., Perich C., Álvarez V., Simón M., Minchinela J., García-Lario JV., Boned B, Biosca C., Cava F., Fernández-Fernández P., Fernández-Calle P. Category 1 External Quality Assessment Program for serum creatinine. Ann Transl Med. 2017;5 (6):133.

  Lao, E.G., García, Á.S., Figuerola, M.B., Moreno, E. and Paraire, A.H. (2017) Errors of Clinical Laboratory and Its Impact on Patient Safety. Open Journal of Social Sciences, 5, 243- 253.

  Ricós C, Álvarez V, Minchinela J, Fernández-Calle P, Perich C, Boned B, González Lao E, Simón M, Díaz-Garzón J, García-Lario JV, Cava F, Fernández-Fernández P, Corte Z, BioscA C. Biologic Variation Approach to Daily Laboratory. Clin Chem Lab Med 2017; 37:47-56

  González-Lao E, Salas A. La generación de valor desde el laboratorio. Gestión del riesgo para el paciente. En: C Ricós, V Alvarez, C Perich, F Ramón, A Salas, editores. Laboratorio Clinico y Calidad-Nuevas perspectivas. Editado por la Fundació pel Control de la Qualitat dels Laboratorios Clínics. Barcelona 2017. ISBN: 978-84-6088506-1

  Hinojosa-Caballero D, Álvarez Rodríguez LR, Torres Subires A, Garrigòs Sancristobal X, Espejo Arenas E, Pol Reyes MA, et al.. Integrative care model in complex wounds. International Journal of Integrated Care. 2016;16(6):A26.

  Hinojosa Caballero D, Torres Subires A, Álvarez Rodríguez LR, Garrigós Sancristóbal X, Pol Reyes MA, Espejo Arenas E, Viturtia González M, Delgado Ballesteros S, Sans Masip C, Pascual-Malo I, Zaguirre Medina M, Cuenda Macías M. Casos clinicos tratados con La tecnologia lipido coloidal (TLC) [CLINICAL CASES-TREATED WITH TECHNOLOGY LIPID COLLOIDAL (TLC)]. Rev Enferm. 2016 Apr;39(4):8-16. Spanish.

  Narváez, J., García-Gómez, C., Álvarez, L., Santo, P., Aparicio, M., Pascual, M., López de Recalde, M., Borrell, H., & Nolla, J. M. (2016). Efficacy of bosentan in patients with refractory thromboangiitis obliterans (Buerger disease): A case series and review of the literature. Medicine, 95(48), e5511.

  Hinojosa Caballero D,Torres Subires A, Álvarez Rodríguez LR, Garrigós Sancristóbal X, Antònia Pol Reyes M, Elena Espejo Arenas E, Viturtia González M, Delgado Ballesteros S, Sans Masip C, Isabel Pascual-Malo I, Zaguirre Medina M, Cuenda Macías M. Casos clínicos tratados con la tecnología lípido coloidal (TLC). 2016. Revista ROL de Enfermería n. vol. 39 n. 4

  Coll-Fernández R, Coll R, Muñoz-Torrero JF, Aguilar E, Álvarez LR, Sahuquillo JC, Yeste M, Jiménez PE, Mujal A, Monreal M; FRENA Investigators. Supervised versus non-supervised exercise in patients with recent myocardial infarction: A propensity analysis. Eur J Prev Cardiol. 2016 Feb;23(3):245-52.

  Javier Jacob, Josep Tost, Òscar Miró, Pablo Herrero, Francisco Javier Martín-Sánchez, Pere Llorens on behalf of the ICA-SEMES Research Group. Impact of chronic obstructive pulmonary disease on clinical course after an episode of acute heart failure. EAHFE–COPD study. International Journal of Cardiology, núm. 227, 450-456.2017

  Miró Ò, Tost J, Herrero P, Jacob J, Martín-Sánchez FJ, Gil V, Fernández-Pérez C, Escoda R, Llorens P; ICA-SEMES Research Group. Short-term predictive capacity of two diferent triage Systems in patients with acute heart failure: TRICA-EAHFE study.  European Journal of emergència medicine, vol. 23, núm. 6, 435-441,2016.

   

  Jacob J, Miró Ò, Herrero P, Martín-Sánchez FJ, Gil V, Tost J, Aguirre A, Escoda R, Alquézar A, Andueza JA, Llorens P; en representación del grupo ICA-SEMES.  Predicting short-term mortality in patients with acute exacerbation of chronic failure: The EAHFE-3D scale. Medicina intensiva, vol. 40, núm. 6, 348-355,2016.

   

  Miró Ò, Takagi K, Gayat E, Llorens P, Martín-Sánchez FJ, Jacob J, Herrero-Puente P, Gil V, Wussler DN, Richard F, López-Grima ML, Gil C, Garrido JM, Pérez-Durá MJ, Alquézar A, Alonso H, Tost J et al. CORT-AHF Study: Effect on Outcomes of Systemic Corticosteroid Therapy During Early Management Acute Heart Failure. JACC: Heart Failure Volume 7, Issue 10, October 2019, 834-845.

   

  Miró Ò, Padrosa J, Takagi K, Gayat É, Gil V, Llorens P, Martín-Sánchez FJ, Herrero-Puente P, Jacob J, Montero MM, Tost J. et al. Influence of the length of hospitalisation in post-discharge outcomes in patients with acute heart failure: Results of the LOHRCA study.            Eur J Intern Med. 2019 Aug 23. pii: S0953-6205(19)30292-4. doi:           10.1016/j.ejim.2019.08.007.

  Javaloyes P, Miró Ò, Gil V, Martín-Sánchez FJ, Jacob J, Herrero P, Takagi K, Alquézar-Arbé A, López Díez MP, Martín E, Bibiano C, Escoda R, Gil C, Fuentes M, Llopis García G, Álvarez Pérez JM, Jerez A, Tost J et al.  Clinical phenotypes of acute heart failure based on signs and symptoms of perfusion and congestion at emergency department presentation and their relationship with patient management and outcomes. Eur J Heart Fail. 2019 May 24. doi: 10.1002/ejhf.1502.

  Llauger, L., Jacob, J., Herrero-Puente, P., Aguirre, A., Suñén-Cuquerella, G., Corominas-Lasalle, G., Llorens, P., Martín-Sánchez, F. J., Gil, V., Roset, A., Ruibal, J. C., Pérez-Durá, M. J., Juan-Gómez, M. Á., Garrido, J. M., Richard, F., Lucas-Imbernon, F. J., Alonso, H., Tost, J., Gil, C., & Miró, Ò. (2020). The CRAS-EAHFE study: Characteristics and prognosis of acute heart failure episodes with cardiorenal-anemia syndrome at the emergency       department. European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care.       https://doi.org/10.1177/2048872620921602

  Llauger L, Jacob J, Arturo Moreno L, Aguirre A, Martín-Mojarro E, Romero-Carrete JC, Martínez-Nadal G, Tost J, Corominas-Lasalle G, Roset À, Cardozo C, Suñén-Cuquerella G, Alarcón B, Herrera-Mateo S, Ruibal JC, Alquézar-Arbé A, Gil V, Donea R, Berenguer M, Llorens P, Villanueva-Cutillas B, Martín-Sánchez FJ, Herrero P, Miró Ò. Worsening renal function during an episode of acute heart failure and its relation to short- and long-term mortality: associated factors in the Epidemiology of Acute Heart Failure in Emergency Departments- Worsening Renal Function study. Emergencias. 2020 Sep;32(5):332-339. English, Spanish. PMID: 33006833.

   

  Miró Ò, López-Díez MP, Rossello X, Gil V, Herrero P, Jacob J, Llorens P, Escoda R, Aguiló S, Alquézar A, Tost J, Valero A, Gil C, Garrido JM, Alonso H, Lucas-Invernón FJ, Torres-Murillo J, Raquel-Torres-Gárate, Mecina AB, Traveria L, Agüera C, Takagi K, Möckel M, Pang PS, Collins SP, Mueller CE, Martín-Sánchez FJ; ICA-SEMES Research Group. Analysis of standards of quality for outcomes in acute heart failure patients directly discharged home from emergency departments and their relationship with the emergency department direct discharge rate. J Cardiol. 2020 Oct 11:S0914-5087(20)30307-5. doi: 10.1016/j.jjcc.2020.09.002. Epub ahead of print. PMID: 33054989.

   

  Miró Ò, Llorens P, Jiménez S, Piñera P, Burillo-Putze G, Martín A, Martín-Sánchez FJ, Lamberechts J, Alquézar-Arbé A, Jacob J, Noceda J, Cano Cano MJ, Fortuny Bayarri MJ, Marín Porrino JM, Meléndez N, Pérez García C, Brasó Aznar JV, Ponce MC, Díaz Fernández E, Ejarque Martínez L, Peiró Gómez A, Tost J, Domínguez MJ, Teigell Muñoz FJ, González Del Castillo J; Spanish Investigators on Emergency Situations TeAm (SIESTA) network. A case-control emergency department-based analysis of acute pancreatitis in Covid-19: Results of the UMC-19-S. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2020 Dec 1:10.1002/jhbp.873. doi: 10.1002/jhbp.873. Epub ahead of print. PMID: 33259695; PMCID: PMC7753461.

   

  Rizzi MA, Sarasola AG, Arbé AA, Mateo SH, Gil V, Llorens P, Jacob J, Martín-Sánchez FJ, Puente PH, Escoda R, Espinosa B, Roset À, Torres-Gárate R, Torres-Murillo J, Mecina AB, López-Díez MP, Pérez JMÁ, Tost J, Salvo E, López-Grima ML, Gil C, Mir M, Rutzinska F, Chioncel O, Miró Ò; ICA-SEMES Research Group. Factors associated with in-hospital mortality and adverse outcomes during the vulnerable post-discharge phase after the first episode of acute heart failure: results of the NOVICA-2 study. Clin Res Cardiol. 2020 Sep 21. doi: 10.1007/s00392-020-01710-0. Epub ahead of print. Erratum in: Clin Res Cardiol. 2020 Dec 23; PMID: 32959081.

   

  Tost J, Llorens P, Cotter G, Davison B, Jacob J, Gil V, Herrero P, Martín-Sánchez FJ, Donea R, Rodríguez B, Lucas-Imbernon FJ, Andueza JA, Mecina AB, Torres-Gárate R, Piñera P, Alquézar-Arbé A, Espinosa B, Mebazaa A, Chioncel O, Miró Ò; ICA-SEMES group. Outcomes of patients with heart failure with preserved ejection fraction discharged on treatment with neurohormonal antagonists after an episode of decompensation. Eur J Intern Med. 2021

   

  Miró Ò, Harjola P, Rossello X, Gil V, Jacob J, Llorens P, Martín-Sánchez FJ, Herrero P, Martínez-Nadal G, Aguiló S, López-Grima ML, Fuentes M, Álvarez Pérez JM, Rodríguez-Adrada E, Mir M, Tost J, Llauger L, Ruschitzka F, Harjola VP, Mullens W, Masip J, Chioncel O, Peacock WF, Müller C, Mebazaa A; ICA-SEMES Research Group. The FAST-FURO study: effect of very early administration of intravenous furosemide in the prehospital setting to patients with acute heart failure attending the emergency department. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2021 Jun 30;10(5):487-496. doi: 10.1093/ehjacc/zuaa042. PMID: 33580790; PMCID: PMC8245147.

   

  Miró Ò, Jiménez S, Mebazaa A, Freund Y, Burillo-Putze G, Martín A, Martín-Sánchez FJ, García-Lamberechts EJ, Alquézar-Arbé A, Jacob J, Llorens P, Piñera P, Gil V, Guardiola J, Cardozo C, Mòdol Deltell JM, Tost J, … González Del Castillo J. Pulmonary embolism in patients with COVID-19: incidence, risk factors, clinical characteristics, and outcome. Eur Heart J. 2021 Jun 24: ehab 314. doi: 10.1093/eurheartj/ehab314. Epub ahead of print. PMID: 34164664.

   

  Benito Lozano M, Miró Ò, Llorens P, Travería L, Pavón Monzó JM, Noval de la Torre A, Domínguez Rodríguez A, Jacob J, Tost J, Alquézar-Arbé A, Gil V, Martín-Sánchez FJ, Herrero P, Burillo-Putze G; Grupo ICA-SEMES. Acute heart failure in subtropical climates: clinical characteristics, management, and outcomes in the Canary Islands versus continental Spain – the CANAR-ICA study results. Emergencias. 2021 Dec;33(6):413-420. English, Spanish. PMID: 34813187.

   

  Ciapponi A, Fernandez Nievas SE, Seijo M, Rodríguez MB, Vietto V, García-Perdomo HA, Virgilio S, Fajreldines AV, Tost J, Rose CJ, Garcia-Elorrio E. Reducing medication errors for adults in hospital settings. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Nov 25;11(11):CD009985.

   

  Artur Latorre-Musoll, Paula Delgado-Tapia, María Lizondo Gisbert, Núria Jornet Sala, Josep Sempau. Transit-guided radiation therapy: proof of concept of an on-line technique for correcting position errors using transit portal images. Phys Med Biol. 2022 Jul 29;67(15) DOI: 10.1088/1361-6560/ac7d32

   

  Lizondo M, Latorre-Musoll A, Ribas M, Carrasco P, Espinosa N, Coral A, Jornet N. Pseudo skin flash on VMAT in breast radiotherapy: Optimization of virtual bolus thickness and HU values. Phys Med. 2019 Jul;63:56-62 DOI: 10.1016/j.ejmp.2019.05.010

   

  Buus S, Lizondo M, Hokland S, Rylander S, Pedersen EM, Tanderup K, Bentzen L. Needle migration and dosimetric impact in high-dose-rate brachytherapy for prostate cancer evaluated by repeated MRI. Brachytherapy. 2018 Jan-Feb;17(1):50-58 DOI: 10.1016/j.brachy.2017.08.005

   

  Carrasco P, Jornet N, Jordi O, Lizondo M, Latorre-Musoll A, Eudaldo T et altri. Response to “Comment on ‘Characterization of the Exradin W1 scintillator for use in radiotherapy’ ” [Med. Phys. 42, 297-304 (2015)]. Med Phys. 2015 Jul;42(7):4417-8 DOI: 10.1118/1.4922655

   

  Carrasco P, Jornet N, Jordi O, Lizondo M, Latorre-Musoll A, Eudaldo et altri. Characterization of the Exradin W1 scintillator for use in radiotherapy. Med Phys. 2015 Jan;42(1):297-304 DOI: 10.1118/1.4903757