GRUPS DE RECERCA

Salut Integral a l’Adolescència (SIA)

Membres

Maria Llistosella Piñero, PhD
Mercedes Garcia Ortiz, Infermera
Clara Romero Rascón, PhD
Clara Torné Beneytez, Infermera
Griselda Lopez Hita, Infermera

Línies de recerca

Resiliència i afrontament en context risc Avaluació i promoció de la resiliència en adolescents en situacions de risc

Resum

Amb la finalitat de potenciar factors protectors de salut en adolescents i joves que viuen en barris i contextos de risc amb importants desigualtats socials, presentem el grup de recerca de Salut Integral a l’Adolescència, liderat per la Dra. Maria Llistosella, un grup de recerca orientat a dissenyar i implementar  intervencions de promoció de la salut centrada en la potenciació de la resiliència.

La resiliència, es un concepte molt desenvolupat en l’última dècada i que té un elevat potencial en la protecció de la salut vinculada als estils de vida. La resiliència també involucra les comunitats, famílies i governs perquè hi hagi un canvi en l’estructura d’oportunitats dels infants i joves.

En aquesta època de pandèmia, on encara més s’han posat en evidència les desigualtats socials i s’han vist  incrementats els símptomes depressius, la nostra meta és assegurar un desenvolupament positiu dels adolescents en risc, i incrementant la resiliència des d’una perspectiva ecològica que permeti l’adaptació i l’afrontament a les situacions adverses, disminuir la simptomatologia depressiva,  detectar i disminuir riscos, facilitar recursos, i enfortir els factors protectors.

 • Publicacions

  Llistosella M, Gutiérrez-Rosado T, Rodríguez-Rey R, Liebenberg L, Bejarano Á, Gómez-Benito J, Limonero JT. Adaptation and Psychometric Properties of the Spanish Version of Child and Youth Resilience Measure (CYRM-32). Front Psychol. 2019 Jun 28;10:1410. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01410. PMID: 31316419; PMCID: PMC6610767.

  Llistosella M, Castellvi P, Limonero JT, Pérez-Ventana Ortiz C, Baeza-Velasco C, Gutiérrez-Rosado T. Development of the Individual and Environmental Resilience Model among children, adolescents and young adults using the empirical evidence: An integrative systematic review. Health Soc Care Community. 2022 Nov;30(6):e3277-e3299. doi: 10.1111/hsc.13899. Epub 2022 Jul 6. PMID: 35794078.

  Llistosella M, Castellvi P, Miranda-Mendizabal A, Recoder S, Calbo E, Casajuana-Closas M, Leiva D, Manolov R, Matilla-Santander N, Forero CG. Low Resilience Was a Risk Factor of Mental Health Problems during the COVID-19 Pandemic but Not in Individuals Exposed to COVID-19: A Cohort Study in Spanish Adult General Population. Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov 21;19(22):15398. doi: 10.3390/ijerph192215398. PMID: 36430116; PMCID: PMC9690878.

  Llistosella M, Torné C, García-Ortiz M, López-Hita G, Ortiz R, Herández-Montero L, Guallart E, Uña-Solbas E, Miranda-Mendizabal A. Fostering Resilience in Adolescents at Risk: Study protocol for a cluster randomized controlled trial within the resilience school-based intervention. Front Psychol. 2023 Jan 23;13:1066874. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1066874. PMID: 36755982; PMCID: PMC9900128.

 • Projectes

  SLT017/20/000070.

  Desenvolupament positiu i resiliència en adolescents en context de risc. Disseny i avaluació d’una intervenció dins del programa de Salut i Escola. IP: Maria Llistosella. Juliol 2021 – Desembre 2022. Acció instrumental d’Intensificació de professionals de la salut: Modalitat d’Infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria, podologia i protètica dental, del Programa d’impuls al talent i de l’ocupabilitat inclòs en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020. Amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

   

  SLT002/16/00281.

  >Avaluació i promoció de la resiliència en nens i adolescents. Anàlisi de les propietats psicomètriques de la versió espanyola de l’escala CYRM-32. Disseny del programa d’intervenció. IP Maria Llistosella. Maig 2017 – Desembre 2017. Acció instrumental d’Intensificació de professionals d’infermeria inclòs en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020. Amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.