GRUPS DE RECERCA

Valoració global risc vascular (VGRIV)

Membres

Àngels Pedragosa Vall (PhD, MD)
Carolina Guerrero Buitrago (MD)
Rosa Borrallo Almansa (MD)
Marta Mauri Pont (MD)

Línies de recerca

Riscos, prevenció i maneig de l’ictus isquèmicProjectes MaLIC i LipTUS
Risc vascular globalProjectes Síndrome de McArdle i EPIVASC
Tractaments en medicina internaProjecte SEMIVIR
Covid i dislipemia Projecte DISCo. Paper de la DISlipemia en la infecció per SARS-COV-2 al Consorci Sanitari de Terrassa

Resum

El grup de recerca de Valoració Global del Risc Vascular (VGRIV) liderat per la Dra. Àngels Pedragosa format per expertes en dislipèmia i factors de risc vascular del servei de Medicina Interna, centra la seva activitat en l’estudi complert dels factors de risc vascular principalment la dislipèmia de pacients en prevenció primària i secundaria. El grup actualment lidera un estudi multicèntric nacional que estudia el maneig de la dislipèmia en pacients amb ictus isquèmic. Lidera estudis locals sobre arteriosclerosi en diversos grups de població (pacients amb epilèpsia, pacients amb síndrome de McArdle). La Dra. Guerrero a més és experta en Diabetes Mellitus i participa en un estudi nacional. Participen habitualment en projectes multicèntrics en col·laboració amb la Xarxa d’Unitats de Lípids i Arteriosclerosi i amb la Societat Española d’Arteriosclerosi.

 • Programes doctorat

  Actualment la metgessa Carolina Guerrero està cursant el seu 2n any del programa de doctorat de la Universitat de Vic, amb la tesi titulada Estudi MaLIC: Maneig dels Lípids en pacients amb Ictus a Catalunya i Balears, dirigida per la Dra Àngels Pedragosa Vall de la Unitat de Lípids i Risc Vascular del Consorci Sanitari de Terrassa i el Dr. Oscar Mascaró del servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Vic.

 • Premis

  • Menció especial a la comunicació oral del congrés de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2022 ¿Qué Implicación Tiene La Lp(a) En La Infección Por SARS-CoV-2?
  • Premi a la millor comunicació oral del congrés de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2023 NIVELES DE LIPOPROTEÍNA(a) Y SU RELACIÓN CON LA GRAVEDAD Y DISCAPACIDAD DEL ICTUS ISQUÉMICO.
  • Menció especial a la comunicació oral del congrés de la Sociedad Española de Arteriosclerosis 2023 Cocientes lipoproteicos y riesgo de neumonía en pacientes con infección por SARS-CoV-2.
 • Col·laboració en Guies Clíniques

  La Marta Mauri i la Carolina Guerrero han col·laborat en l’elaboració de la Guia clínica sobre el maneig de les dislipèmies de la XULA (Xarxa D’Unitats de Lípids i Arteriosclerosi de Catalunya). Lluís Masana, Cristina Soler, XULA(editors científics). Guia clínica sobre el maneig de les dislipèmies de la per la prevenció cardiovascular. Girona: Xarxa D’Unitats de Lípids i Arteriosclerosi de Catalunya, 2022. ISBN 978-84-09-43261-5

 • Docència

  Aquest any s’ha establert de forma reglada una rotació dels residents de MI per la Unitat de Lípids i Risc Vascular d’una durada de 2 mesos.

 • Publicacions

  Leopoldo Pérez de Isla, Gerald F.Watts, Ovidio Muñiz-Grijalvo, Jose Luis Días-Díaz, Rodrigo Alonso, Daniel Zambón, Francisco Fuentes-Jimenez, Marta Mauri , Teresa Padró, José I. Vidal-Pardo, Miguel A. Barba, Enrique Ruiz-Pérez, Alfredo Michán, Juan D. Mediavilla, Antonio M. Hernandez, Manuel J. Romero-Jimenez, Lina Badimon, and Pedro Mata; on behalf of SAFEHEART Investigators. A resilient type of familial hypercholesterolaemia: case–control followup of genetically characterized older patients in the SAFEHEART cohort. European Journal of Preventive Cardiology (2022) 29, 795–801.

  J Moreno-Vedia, R Rosales, E Ozcariz, M Lahuerta, M Benavent, R Rodriguez-Calvo, N Plana, A Pedragosa, L Masana, A Castro, D Ibarretxe, J Girona. Triglyceride-rich lipoproteins and glycoprotein A and B assessed by 1H-NMR in metabolic-associated fatty liver disease. Frontiers in Endocrinology section Cardiovascular Endocrinology. Accepted.

  Masana L, Correig E, Ibarretxe D, Anoro E, Arroyo JA, Jericó C, Guerrero C, Miret M, Näf S, Pardo A, Perea V, Pérez-Bernalte R, Plana N, Ramírez-Montesinos R, Royuela M, Soler C, Urquizu-Padilla M, Zamora A, Pedro-Botet J; STACOV-XULA research group (…Àngels Pedragosa, RM Borrallo, M Mauri). Low HDL and high triglycerides predict COVID-19 severity. Sci Rep. 2021 Mar 30;11(1):7217.

  Marquès M, Correig E, Ibarretxe D, Anoro E, Antonio Arroyo J, Jericó C, Borrallo RM, Miret M, Näf S, Pardo A, Perea V, Pérez-Bernalte R, Ramírez-Montesinos R, Royuela M, Soler C, Urquizu-Padilla M, Zamora A, Pedro-Botet J; STACOV-XULA research group (…Àngels Pedragosa, M Mauri, C Guerrero), Masana L, Domingo JL. Long-term exposure to PM10 above WHO guidelines exacerbates COVID-19 severity and mortality. Environ Int. 2021 Oct 16;158:106930.

  Fernández-Cidón B, Candás-Estébanez B, Gil-Serret M, Amigó N, Corbella E, Rodríguez-Sánchez MÁ, Padró-Miquel A, Brotons C, Hernández-Mijares A, Calmarza P, Jarauta E, Brea AJ, Mauri M, Guijarro C, Vila À, Valdivielso P, Corbella X, Pintó X. Physicochemical Properties of Lipoproteins Assessed by Nuclear Magnetic Resonance as a Predictor of Premature Cardiovascular Disease. PRESARV-SEA Study. Journal of Clinical Medicine. 2021; 10(7):1379. https://doi.org/10.3390/jcm10071379

  Mauri M, Calmarza P, Ibarretxe D. Dyslipemias and pregnancy, an update. Clin Investig Arterioscler. 2021 Jan-Feb;33(1):41-52. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arteri.2020.10.002. Epub 2020 Dec 9. PMID: 33309071.

  Lluís Masana, Eudald Correig, Cèlia Rodríguez-Borjabad, Eva Anoro, Juan Antonio Arroyo, Carlos Jericó, Angels Pedragosa, Marcel.la Miret, Silvia Näf, Anna Pardo, Verónica Perea, Rosa Pérez-Bernalte, Núria Plana, Rafael Ramírez-Montesinos, Meritxell Royuela, Cristina Soler, Maria Urquizu-Padilla, Alberto Zamora, Juan Pedro-Botet , On Behalf Of The Stacov-Xula Research Group (…C Guerrero, M Mauri, RM Borrallo) . EFFECT oF STATIN THERAPY oN SARS-CoV-2 INFECTION-RELATED. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2020 Nov 2;pvaa128. doi: 10.1093/ehjcvp/pvaa128.

  Lluis Llauger, Javier Jacob, Pablo Herrero-Puente, Alfons Aguirre, Guillem Suñén-Cuquerella, Gerard Corominas-Lasalle, Pere Llorens, Francisco J Martín-Sánchez, Víctor Gil, Alex Roset, José C Ruibal, María J Pérez-Durá, María Á Juan-Gómez, José M Garrido, Fernando Richard, Francisco J Lucas-Imbernon, Héctor Alonso, Josep Tost, Cristina Gil, Òscar Miró, ICA-SEMES Research Group (…Àngels Pedragosa). The CRAS-EAHFE study: Characteristics and prognosis of acute heart failure episodes with cardiorenal-anaemia syndrome at the emergency department. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2020 Aug;9(5):406-418.

  Alex Roset, Javier Jacob, Pablo Herrero-Puente, Aitor Alquézar, Francisco Javier Martín-Sanchez, Pere Llorens, Victor Gil, Irene Cabello, Fernando Richard, Jose Manuel Garrido, Cristina Gil, Lluis Llauger, Desiree Wussler, Christian Mueller, Òscar Miró, ICA-SEMES Research Group (…Àngels Pedragosa). High-sensitivity cardiac troponin T 30 days all-come mortality in patients with acute heart failure. A Propensity Score-Matching Analysis Based on the EAHFE Registry. TROPICA4 Study. Eur J Clin Invest. 2020 Jun;50(6):e13248.

  Ò Miró, M P López Díez, P Llorens, M Mir, M L López Grima, H Alonso, V Gil, P Herrero-Puente, J Jacob, F J Martín-Sánchez, en representación del grupo ICA-SEMES (…À Pedragosa). Frequency, profile and results of patients with acute heart failure transferred directly to home hospitalisation from emergency departments. Rev Clin Esp. 2020 Jun 17;S0014-2565(20)30141-7.

  Lluís Llauger, Javier Jacob, Luis Arturo Moreno, Alfons Aguirre, Enrique Martín-Mojarro, Juan Carlos Romero-Carrete, Gemma Martínez-Nadal, Josep Tost, Gerard Corominas-Lasalle, Àlex Roset, Carlos Cardozo, Guillem Suñén-Cuquerella, Brigitte Alarcón, Sergio Herrera-Mateo, José Carlos Ruibal, Aitor Alquézar-Arbé, Víctor Gil, Ruxandra Donea, Marta Berenguer, Pere Llorens, Bernat Villanueva-Cutillas, Francisco Javier Martín-Sánchez , Pablo Herrero , Òscar Miró. en representación del grupo ICA-SEMES (…À Pedragosa). Worsening renal function during an episode of acute heart failure and its relation to short- and long-term mortality: associated factors in the Epidemiology of Acute Heart Failure in Emergency Departments- Worsening Renal Function study. Emergencias. 2020 Sep;32(5):332-339.

  Òscar Miró, María Pilar López-Díez, Xavier Rossello, Víctor Gil, Pablo Herrero, Javier Jacob, et al. ICA-SEMES Research Group (…Àngels Pedragosa). Analysis of standards of quality for outcomes in acute heart failure patients directly discharged home from emergency departments and their relationship with the emergency department direct discharge rate. J Cardiol. 2020 Oct 11;S0914-5087(20)30307-5.

  Martín-Campos JM, Ruiz-Nogales S, Ibarretxe D, Ortega O, Sánchez-Pujol E, Royuela-Juncadella M, Vila A, Guerrero C, Zamora A, Soler I Ferrer C, Arroyo JA, Carreras G, Martínez-Figueroa S,  Roig R, Plana N, Blanco-Vaca F, Xarxa d’Unitats de Lípids I Arteriosclerosi Xula. Polygenic Markers in Patients Diagnosed of Autosomal Dominant Hypercholesterolemia in Catalonia: Distribution of Weighted LDL-c-Raising SNP Scores and Refinement of Variant Selection. Biomedicines. 2020 Sep 15;8(9):353

  Pérez de Isla L, Arroyo-Olivares R, Alonso R, Muñiz-Grijalvo O, Díaz-Díaz JL, Zambón D, Fuentes F, Mata N, Piedecausa M, Mañas MD, Sánchez Muñoz-Torrero JF, Miramontes-González JP, de Andrés R, Mauri M, Aguado R, Brea Á, Cepeda JM, Vidal-Pardo JI, Martínez-Faedo C, Barba MÁ, Argüeso R, Ruiz-Pérez E, Michán A, Arrieta F, Riestra Fernández M, Pérez L, Pinilla JM, Díaz-Soto G, Pintó X, Padró T, Badimón L, Mata P; SAFEHEART researchers. Incidence of cardiovascular events and changes in the estimated risk and treatment of familial hypercholesterolemia: the SAFEHEART registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2020 Oct;73(10):828-834. English, Spanish. doi: 10.1016/j.rec.2019.10.028. Epub 2020 Mar 20. PMID: 32201274.

  Perez-Calahorra S, Civeira F, Guallar-Castillón P, Pinto X, Banegas JR, Pedro-Botet J, Suarez-Tembra M, Mauri M, Soler C, Rodriguez-Artalejo F, Laclaustra M. Behavioural cardiovascular risk factors and prevalence of diabetes in subjects with familial hypercholesterolaemia. Eur J Prev Cardiol. 2020 Oct;27(15):1649-1660. doi: 10.1177/2047487319896138. Epub 2020 Jan 8. PMID: 31914797.

  Miró Ò, Takagi K, Gayat É, Gil V, Llorens P, Martin-Sanchez JM, et al, on behalf of the ICASEMES Research Group (…Pedragosa A). Time-pattern of adverse outcomes after an infection-triggered acute heart failure decompensation and the influence of early antibiotic administration and hospitalisation: results of the PAPRICA-3 study. Clin Res Cardiol. 2019 Apr 29. doi: 10.1007/s00392-019-01481-3.

  Martin-Sanchez FJ, Cuesta Trianar F, Rossellos X, Pardo-Garcia R, Llopis Garcia G, Caimari F, et al. Representing the members of the OAK Register Investigators (…Pedragosa A). Effect of risk of malnutrition on 30-day mortality among older patients with acute heart failure in Emergency Departments. Eur J Intern Med. 2019;65:69-77.

  Roset A, Jacob J, Herrero-Puente P, Alquézar A, Martín-Sanchez FJ, Llorens P, Llauger L, Gil V, Miró Ò; ICA-SEMES research group (…Pedragosa A). Characteristics and prognosis of patients with acute heart failure without troponin determination: The EAHFE-TROPICA3 study. Arch Cardiovasc Dis. 2019;112:390-9.

  Romero R, Gaytán JM, Aguirre A, Llorens P, Gil V, Herrero P, et al. ICA-SEMES Research Group (…Pedragosa A). The role of atrial fibrillation in the short-term outcomes of patients with acute heart failure. Clin Res Cardiol. 2019 Jun;108(6):622-633.

  Jacob J, Llauger Ll, Herrero-Puente P, Martin-Sanchez J, Llorens P, Roset A et al (…Pedragosa A). Acute heart failure and adverse events associated with the presence of renal dysfunction and hyperkalaemia. EAHFE-renal dysfunction and hyperkalaemia. Eur J Int Med 67 (2019) 89-96.

  Miro O, Garcia Sarasola A, Fuenzalida C, Calderon S, Jacob J, Aguirre A. On behalf of the ICASEMES Research Group (…Pedragosa A). Departments involved during the first episode of acute heart failure and subseqüent emergency department revisits and rehospitalisations: an outlook throgh the NOVICA cohort. European Journal of Heart Failure 2019;21:1231-44.

  Miró O, Martin-Sanchez J, Jacob J, Herrero-Puente P, Gil V, Llorens P, en representación del Grupo de Investigación ICA-SEMES (…Pedragosa A). Pacientes en tratamiento con sacubitrilo-valsartán que presentan una descompensación en forma de insuficiencia cardiac aguda: analisis de la actitud en urgencias y durante la hospitalización. Emergencias 2019; 31:00-00

  Llorens P, Masip J, Herrero-Puente P, Martin-Sanchez J, Jacob J, Garrido JM, et al en representación del grupo ICA-SEMES (…Pedragosa A). Estudio RAD-ICA: valor pronóstico de la radiografía de tórax obtenida en urgencias en pacientes con insuficiencia cardiac. Emergencias 2019; 31:318-326.

  Pérez de Isla L, Arroyo-Olivares R, Muñiz-Grijalvo O, Diaz-Díaz JL, Zambón D, Fuentes F, Sánchez Muñoz-Torrero JF, Mediavilla JD, González-Estrada A, Miramontes-González JP, de Andrés R, Mauri M, Mosquera D, Cepeda JM, Suárez L, Barba-Romero MÁ, Argüeso R, Álvarez-Baños P, Michán A, Romero-Jiménez MJ, García-Cruces J, Padró T, Alonso R, Mata P. Long-term effect of 2 intensive statin regimens on treatment and incidence of cardiovascular events in familial hypercholesterolemia: The SAFEHEART study. J Clin Lipidol. 2019 Nov-Dec;13(6):989-996. doi: 10.1016/j.jacl.2019.10.005. Epub 2019 Oct 11. PMID: 31706904.

  Espejo E, Andrés M, Garcia MC, Fajardo A, Mauri M, Pérez J, Bella F. Mediterranean spotted fever in the elderly: a prospective cohort study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Jul;38(7):1333-1337. doi: 10.1007/s10096-019-03558-3. Epub 2019 Apr 11. PMID: 30972588.

  Martín-Sánchez FJ, Rodríguez-Adrada E, Vidán MT, Díez Villanueva P, Llopis García G, González del Castillo J. En representación del grupo ICA-SEMES (… Pedragosa A). Impacto de las variables geriátricas en la mortalidad a 30 días entre los ancianos atendidos por insuficiencia cardiaca aguda. Emergencias 2018;30:149-155.

  Elena Espejo, Marta Andrés, Rosa-Maria Borrallo, Emma Padilla, Enric García-Restoy, Feliu Bella, Complex Wounds Working Group Bacteremia associated with pressure ulcers: a prospective cohort study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 May;37(5):969-975. doi: 10.1007/s10096-018-3216-8. Epub 2018 Feb 26.

  Martín-Campos JM, Plana N, Figueras R, Ibarretxe D, Caixàs A, Esteve E, Pérez A, Bueno M, Mauri M, Roig R, Martínez S, Pintó X, Masana L, Julve J, Blanco-Vaca F; Xarxa d’Unitats de Lípids i Arteriosclerosi (XULA). Autosomal dominant hypercholesterolemia in Catalonia: Correspondence between clinical-biochemical and genetic diagnostics in 967 patients studied in a multicenter clinical setting. J Clin Lipidol. 2018 Nov-Dec;12(6):1452-1462. doi: 10.1016/j.jacl.2018.09.002. Epub 2018 Sep 7. PMID: 30293936.

  Ariza MJ, Rioja J, Ibarretxe D, Camacho A, Díaz-Díaz JL, Mangas A, Carbayo-Herencia JA, Ruiz-Ocaña P, Lamíquiz-Moneo I, Mosquera D, Sáenz P, Masana L, Muñiz-Grijalvo O, Pérez-Calahorra S, Valdivielso P; Spanish Dyslipidemia Registry. Molecular basis of the familial chylomicronemia syndrome in patients from the National Dyslipidemia Registry of the Spanish Atherosclerosis Society. J Clin Lipidol. 2018 Nov-Dec;12(6):1482-1492.e3. doi: 10.1016/j.jacl.2018.07.013. Epub 2018 Aug 1. PMID: 30150141.

  Morales C, Plana N, Arnau A, Matas L, Mauri M, Vila À, Vila L, Soler C, Montesinos J, Masana L, Pedro-Botet J; en nombre del grupo de Investigadores EROMOT-XULA. Causes of failure to achieve the low density lipoprotein cholesterol therapeutic target in patients with high and very high vascular risk controlled in Lipid and Vascular Risk Units. EROMOT study. Clin Investig Arterioscler. 2018 Jan-Feb;30(1):1-9. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arteri.2017.07.003. Epub 2017 Sep 12. PMID: 28916128.

  Miró O, Gil V, Martín-Sánchez FJ, Herrero P, Jacob J, et al; on behalf of the ICA-SEMES Reserch Group… (Pedragosa A). Morphine use in the emergency department and outcomes of patients with acute heart failure: A propensity score-matching analysis based on the EAHFE Regitry.Chest. 2017 Apr 11. Pii: S0012-3692(17)30707-9. Doi:10.1016/j.chest.2017.03.037.

  Pérez de Isla L, Alonso R, Mata N, Fernández-Pérez C, Muñiz O, Díaz-Díaz JL, Saltijeral A, Fuentes-Jiménez F, de Andrés R, Zambón D, Piedecausa M, Cepeda JM, Mauri M, Galiana J, Brea Á, Sanchez Muñoz-Torrero JF, Padró T, Argueso R, Miramontes-González JP, Badimón L, Santos RD, Watts GF, Mata P. Predicting Cardiovascular Events in Familial Hypercholesterolemia: The SAFEHEART Registry (Spanish Familial Hypercholesterolemia Cohort Study). Circulation. 2017 May 30;135(22):2133-2144. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024541. Epub 2017 Mar 8. PMID: 28275165.

  Jacob J, Miró Ò, Herrero P, Martín-Sánchez FJ, Gil V, Tost J, et al; en representación del grupo ICA-SEMES… (Pedragosa A). Predicting short-term mortality in patients with acute exacerbation of chronic heart failure: The EAHFE-3D scale. [Med Intensiva, 2016 Aug-Sep.

  Espejo E, Andrés M, Pérez J, Prat J, Guerrero C, Muñoz M.T, Alegre M.D, Lite J, Bella F. Prevalence of antibodies to Rickettsia conorii in human beings and dogs from Catalonia: a 20-year perspective. Epidemiology and infection. Vol 144, Issue 9. July 2016, 1889-1894 doi:10.1017/S095026881600026.

  Pérez de Isla L, Alonso R, Mata N, Saltijeral A, Muñiz O, Rubio-Marin P, Diaz-Diaz JL, Fuentes F, de Andrés R, Zambón D, Galiana J, Piedecausa M, Aguado R, Mosquera D, Vidal JI, Ruiz E, Manjón L, Mauri M, Padró T, Miramontes JP, Mata P; SAFEHEART Investigators. Coronary Heart Disease, Peripheral Arterial Disease, and Stroke in Familial Hypercholesterolaemia: Insights From the SAFEHEART Registry (Spanish Familial Hypercholesterolaemia Cohort Study). Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2016 Sep;36(9):2004-10. doi: 10.1161/ATVBAHA.116.307514. Epub 2016 Jul 21. PMID: 27444203.

  Ariza M, Cuenca N, Mauri M, Jurado MA, Garolera M. Neuropsychological performance of young familial hypercholesterolemia patients. Eur J Intern Med. 2016 Oct;34:e29-e31. doi: 10.1016/j.ejim.2016.05.009. Epub 2016 Jun 2. PMID: 27264249.

  Ponències congressos:

  La Dra. Àngels Pedragosa ha participat com a ponent a la reunió What’s next in lipids and CV prevention a Madrid el 5 i 6 de maig del 2023.

  Comunicacions Orals:

  • À. Pedragosa, A. Alija, M. Carmona, F. Ris, C. Guerrero1, R. Borrallo, M. Mauri. Lp(a) levels related in severity and disability of ischemic stroke. 91st European Atherosclerosis Society Congress, 22-25 may 2023. Mainheim. Alemanya.
  • Àngels Pedragosa Vall, Alejandra Alija Martinez, Mamen Carmona Orozco, Faunier Rios Jaramillo, Carolina Guerrero Buitrago, Marta Mauri Pont, Rosa Borrallo Almansa. Niveles de Lp(a) y su relación con la gravedad y discapacidad del ictus isquémico. XXXV Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. 14-16 junio 2023. La Coruña.
  • Carolina Guerrero Buitrago, Roberta Causa Trifuoggi, Faunier Ríos Jaramillo, Joan Granero i Muñoz, Marina Cherepanova, Marta Mauri Pont, Rosa María Borrallo Almansa, Àngels Pedragosa Vall. Cocientes lipoproteicos y riesgo de neumonía en pacientes con infección por SARS-CoV-2. XXXV Congreso de la Sociedad Española de Arteriosclerosis. 14-16 junio 2023. La Coruña.

  Pòsters:

  • Àngels Pedragosa Vall, Carolina Guerrero Buitrago, Faunier Rios Jaramillo, Marina Cherepanova, Joan Granero Muñoz, Rosa Borrallo Almansa, Marta Mauri Pont. ¿Qué Implicación Tiene La Lp(a) En La Infección Por SARS-CoV-2? XXXIV CONGRESO NACIONAL SEA – MADRID 2022. Premio diploma mención especial mejor Poster.
  • Faunier Ríos, Roberta Causa, Marina Cherepanova, Joan Granero, Carolina Guerrero, Rosa Borrallo, Mamen Carmona, Àngels Pedragosa. Implicación de la Lp(a) en la infección por SARS-CoV-2. 43 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna Gijón 23-25 novembre 2022.
  • Joan Granero, Marina Cherepanova, Roberta Causa, Faunier Rios, Carolina Guerrero, Marta Mauri, Rosa Borrallo, Àngels Pedragosa. El papel de ApoB como predictor de neumonía en pacientes con infección por Covid-19. 43 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna Gijón 23-25 novembre 2022.