Reconeixement als tres millors treballs del segon Itinerari Formatiu per a comandaments CST

  • 31/03/2023
  • CST

En relació amb la presentació dels treballs finals per part dels alumnes participants a l’Itinerari Formatiu per a comandaments CST, el tribunal i els membres de la Direcció Assistencial, van resoldre que els tres treballs amb millor puntuació van ser:

1. Pla d’aplicació de la sensació de bornout en l’atenció a persones amb transtorn mental greu. Presentat per Gemma Garrido, coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental de Terrassa

2. Estandardització de l’adquisició i manteniment de les competències dels tècnics superiors de farmàcia que treballen a l’àrea de farmacotècnia. Presentat per Eva Fuentes, coordinadora de tècnics de Farmàcia

3. Cuidar-se per cuidar l’entorn laboral dels professionals de nit. Presentat per Elena Martorell, coordinadora general d’infermeria de nit  i David de Amos, infermer i excoordinador general d’infermeria de nit

L’Itinerari Formatiu de Comandaments s’ha dissenyat per desenvolupar competències de lideratge i habilitats directives, tenint en compte el rol de motor de canvi que els comandaments que han seguit l’itinerari hauran d’assumir en els pròxims anys per tal d’operativitzar el Pla Estratègic del CST.