Simulació sobre el treball en pacient crític

Pel Consorci Sanitari de Terrassa la simulació és una eina docent que fomenta l’entrenament d’habilitats tècniques i no tècniques amb un aprenentatge reflexiu.

La simulació té com a objectiu involucrar al professional activament en el procés d’aprenentatge. Augmenta la qualitat de la formació i s’avaluen les competències que s’adquireixen.  

La simulació en l’àmbit sanitari amb maniquins és essencial per entrenar professionals de la salut. S’inicia amb la identificació d’objectius específics d’aprenentatge, alineats amb habilitats clíniques i protocols. La selecció d’escenaris rellevants és crucial, abordant situacions realistes i desafiadores.

Des del Departament de Formació i desenvolupament, s’han posat en marxa tallers de simulació de diferents especialitats. Aquesta setmana, s’ha treballat la simulació en pacient crític i està adreçada a tot el personal assistencial que pot atendre a pacients de l’àmbit crític i urgent i són impartits per professionals del CST formats específicament en simulació.

En començar, es fa una introducció acurada a l’escenari i s’orienta sobre els maniquins. La tecnologia d’aquests ens permet simular condicions clíniques diverses.

Durant la simulació, la comunicació efectiva entre els participants i el de-briefing posterior són fonamentals per a la retroalimentació constructiva.

Finalment, l’avaluació d’acompliment tanca el procés, permetent la millora continuada i garantint la preparació òptima dels professionals de la salut.

Altres notícies d’interès