Dia Mundial de la visibilització del Càncer de Mama al Consorci Sanitari de Terrassa

Avui és el Dia Mundial de la visibilització del Càncer de Mama. La Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica estima que es diagnosticaran més de 33.000 casos nous d’aquesta malaltia al llarg del 2021, representant la primera causa de mort per càncer en la dona.

La prevenció d’aquesta malaltia comença en el nostre dia a dia. L’evidència científica diu que l’estil de vida és la causa amb major impacte (fins a un 75%) en el desenvolupament de mutacions precursores de càncer: el tabaquisme, l’excés d’irradiació, alimentació inadequada, obesitat, alcohol i el sedentarisme augmenten el risc personal de desenvolupar un càncer de mama.

Una altra mesura a recomanar és l’autoexploració mamària. La podem començar a realitzar a qualsevol edat, de forma regular en finalitzar la menstruació ens donarà molta informació sobre el tipus de mama que tenim i així la capacitat de detecció d’alteracions si apareixen.

Tot i l’adopció d’aquestes recomanacions, avui en dia, el avanç més gran en el control d’aquest tumor s’ha aconseguit mitjançant activitats de detecció precoç.

El cribratge poblacional del càncer de mama a Catalunya es realitza a totes les dones entre 50 i 70 anys mitjançant una mamografia biennal. Després de més de 30 anys de cribratge poblacional s’ha vist:

– Disminució del risc de morir per càncer de mama entre un 25 i 30%.
– El diagnòstic precoç s’associa a un millor pronòstic.
– La possibilitat d’aplicar tractaments molt menys agressius.
– Millor qualitat de vida de les dones afectades.

És cert que l’avanç en les tècniques diagnòstiques i terapèutiques posa en dubte els beneficis reals de cribratge poblacional universal, motiu pel qual els propers passos seran cap a un cribratge que ofereixi estratègies personalitzades adaptades al nivell de risc individual modificant la periodicitat, tècnica i / o edat en què se’ls ofereixi per tal d’optimitzar el balanç dany / benefici.

Per últim, la creació d’unitats especialitzades també ha permès el diagnòstic i el tractament d’aquesta malaltia de forma cada cop més precoç, amb teràpies menys agressives i millorant el pronòstic i la qualitat de vida de les dones.

Així doncs, avui més que mai, ens agradaria donar a conèixer la nostra Unitat Funcional de Patologia Mamaria (UFPM). Una unitat acreditada oficialment per la Societat Espanyola de Senologia, que permet l’abordatge interdisciplinari, personalitzat i integratiu d’aquesta malaltia que afecta a 1 de cada 8 dones a Catalunya.