Dia Mundial de l’Hepatitis

L’hepatitis aguda és una malaltia caracteritzada per la inflamació del fetge.

Hi ha diverses causes d’hepatitis aguda. La causa més comuna es l’hepatitis aguda provocada per virus. Els més freqüents són:

  • Hepatitis A. La transmissió sol ser per via oral. Acostuma a provocar un quadre lleu que és resolt sense necessitat de tractament i sense complicacions ni possibilitat de cronificació. Disposem d’una vacuna altament efectiva.
  • Hepatitis B. Es contrau a través de la sang i per via sexual. En la majoria dels casos és resolt sense conseqüències, però en d’altres pot esdevenir una malaltia crònica i produir lesions greus al fetge. Les dones embarassades poden transmetre-la als nounats en el moment del part. La vacunació és clau per evitar-la.
  • Hepatitis C. Es contrau per via sanguínia. En més de la meitat dels casos pot esdevenir crònica i en alguns casos pot derivar a una cirrosi o càncer de fetge. A diferència dels altres dos tipus d’hepatitis, no hi ha cap vacuna disponible, però en canvi, des de fa uns anys, hi ha un tractament altament efectiu i molt ben tolerat.
  • Hepatitis D. El virus de l’hepatitis D és poc freqüent perquè només es pot adquirir si es té una infecció pel virus de l’hepatitis B. Una coinfecció es produeix quan s’agafen els dos virus a la vegada i una sobreinfecció, es produeix quan un pacient amb hepatitis B crònica s’infecta amb el virus D.
  • Hepatitis E. És una infecció aguda que millora sense tractament després de vàries setmanes. Algun tipus de virus es transmeten per via fecal-oral i altres per menjar carn poc cuita de porc o caça.

Al maig de 2016, l’Assemblea Mundial de la OMS va aprobar l’Estratègia Mundial del Sector de la Salut (GHSS) sobre l’hepatitis viral, que proposa eliminar-la com amenaça per la salut pública pel 2030 (definida com una reducció del 90% de la incidència i del 65% de la mortalitat respecte a les hepatitis B i C).

En general, en molts casos, l’hepatitis no presenta símptomes i això fa que passi inadvertida. De fet, el 90% de les persones amb hepatitis B i el 80% de les que pateixen hepatitis C no saben que tenen la malaltia. Quan produeix símptomes, els més comuns són cansament, nàusees i vòmits, orina fosca i icterícia (coloració groguenca de la pell i de la part blanca dels ulls).

El Consorci Sanitari de Terrassa disposa de la Unitat Funcional d’Hepatología creada al novembre de 2015 amb la participació de tres especialistes del Servei de Digestología experts en el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb malalties hepàtiques tant agudes com cròniques, a consulta externa, Hospital de Dia i hospitalització convencional. 

Altres notícies d’interès