El Consorci Sanitari de Terrassa, present a la Taula de Violència Masclista

Aquest dimarts s’ha celebrat, de forma telemàtica, la primera reunió de la Taula de Violència Masclista presidida per la regidora de polítiques de genere, Núria Marín, i que té com a propòsit erradicar aquest tipus de violència a la nostra ciutat.

El Consorci Sanitari de Terrassa en forma part conjuntament amb altres administracions, serveis assistencials, organitzacions d’àmbit jurídic, seguretat i teixit social de la ciutat.

En aquest primer encontre s’ha aprovat el Pla de Treball de les diferents comissions que comprèn el desplegament del Protocol de Mutilació Femenina, l’actualització dels circuits d’atenció a les víctimes en l’àmbit de la parella i familiar a més del disseny de la formació de tots els equips professionals implicats.

La Taula de Violència Masclista es tornarà a reunir al mes de juny per vetllar pel correcte funcionament de les comissions de treball i fer un seguiment de les actuacions proposades.