El CST celebra la II Jornada de controvèrsies en oncologia: L’adequació terapèutica en el pacient oncològic

Ahir a la tarda va tenir lloc a la sala d’actes Joan Costa Roma la II Jornada de controvèrsies en oncologia, sota el títol L’adequació terapèutica en el pacient oncològic, organitzada pel Servei d’Oncologia Mèdica del CST en motiu del Dia Mundial contra el Càncer, que va ser el 4 de febrer.

La jornada tenia com a objectiu intercanviar coneixement des del punt de vista de les diferents especialitats que participen en el maneig dels pacients oncològics en diferents moments, per tal de contrastar experiències i facilitar les decisions compartides relatives a la limitació terapèutics dels pacients.

L’adequació terapèutica al pacient oncològic és un tema de debat habitual als centres hospitalaris davant de situacions concretes que requereixen una resposta ràpida. Tot i això, no abunden els fòrums multidisciplinaris en què es tracti aquest tema d’una forma sistematitzada i basada en l’evidència. Amb aquesta jornada es va voler crear una oportunitat per a aquest abordatge, per a facilitar les respostes ben fundades dels professionals sanitaris en situacions futures d’aquest tipus.

La inauguració va ser a càrrec de Jaume Boadas, director assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa i Remei Blanco, cap del Servei d’Oncologia Mèdica del CST.

Boadas va iniciar la seva intervenció destacant que l’atenció oncològica ha augmentat progressivament de complexitat en els darrers anys. «Ara hi ha múltiples especialitats que intervenen en el procés diagnòstic i terapèutic, també hi ha un flux continuat d’innovacions en tots els àmbits assistencials, progressos en els tractaments que han augmentat de forma significativa la supervivència de diversos tumors, canvis demogràfics (com l’envelliment de la població) i socials que han fet augmentar la incidència del càncer. I, en aquest context, apareixen noves necessitats, com el suport psicosocial, la importància de la dieta i la importància de l’exercici físic com una eina terapèutica en pacients amb càncer», va manifestar.

El director assistencial també va posar èmfasi en el fet que al CST la tasca diària dels professionals  «ens fa establir sempre col·laboracions entre diferents disciplines, entre els diferents nivells assistencials, també el treball en xarxa amb d’altres entitats, entre l’atenció primària i l’hospital, amb l’objectiu de donar sempre la millor resposta a cada situació.  Tot això requereix un gran esforç, motivació i implicació dels nostres professionals.» 

Boadas va cloure el seu discurs  afirmant que jornades com aquesta «ens ajuden a posar en pràctica els valors del CST, com el rigor professional, la vocació docent de llarg recorregut, i el rigor i la competència professional.» 

Blanco, per la seva banda, va explicar que l’adequació terapèutica en el pacient oncològic sempre ha estat un tema complex i en va desgranar els motius. «Cada vegada ho és més degut al fet que les expectatives de supervivència en les diferents patologies oncològiques són cada vegada més llargues, la població és cada vegada més gran i té més comorbiditats, la pressió assistencial en els diferents dispositius sanitaris és cada vegada més gran (cosa que dificulta la presa de decisions complexes) i la medicina està abandonant una postura paternalista enfront dels pacients i en les decisions que afecten la seva salut. Aquests i altres molts factors fan que molt sovint els professionals ens veiem obligats a prendre decisions difícils  respecte a la continuïtat que ha de tenir el tractament d’un pacient oncològic», va reblar.

Blanco també va incidir en el fet que aquesta jornada pot servir perquè cadascun dels professionals que participen en aquestes decisions puguin actualitzar els coneixements en els camps respectius dels altres. «Volem que sigui una oportunitat perquè les especialitats que sovint es veuen interpel·lades en la presa d’aquestes decisions, com ara intensivistes, metges d’urgències, metges pal·liativistes, etc, puguin exposar les dificultats amb què s’enfronten en el seu dia a dia.»

La primera taula, moderada per Aleydis Pisa, metgessa adjunta del Servei d’Oncologia Mèdica del CST, va versar sobre Resultats de supervivència dels principals tumors sòlids al 2023. Es van presentar resultats de càncer de pulmó, de mama, de colon i de pròstata. La segona, moderada per Remei Blanco, ho va fer sobre l’Abordatge multidisciplinar de l’adequació terapèutica en oncologia, des de la visió del Pal·liatòleg, del metge d’Urgències, del metge Intensivista i també posant de manifest els aspectes bioètics.

La cloenda va ser a càrrec de Remei Blanco.