El CST celebra la Jornada directiva d’objectius 2024

El 12 de desembre va tenir lloc a la sala d’actes Joan Costa Roma la Jornada directiva d’objectius 2024. La finalitat de la jornada era compartir els objectius per a l’any 2024 emmarcats dins el Pla Estratègic 2021-2024, creant un espai de debat i marcant un punt d’inici del nou any.

I com podem arribar als objectius? Incentivant el professionalisme i la participació, implicant a la ciutadania i els pacients en la seva autocura i en la millora dels serveis que proporciona, i sent una organització socialment responsable, que avança cap a la neutralitat mediambiental en el conjunt de les seves operacions, essent una organització transparent, ètica i sostenible econòmicament.

La benvinguda va ser a càrrec d’August Sáenz, president del Consorci Sanitari de Terrassa. Sáenz va destacar com a un dels objectiu del CST «vetllar per la salut de les persones en les seves dues vessants, la física i la mental, des del naixement fins a la mort», alhora que també cal que des del CST es vetlli per «procurar que tothom treballi amb el màxim de benestar i satisfacció possibles.»

Sáenz va finalitzar la seva intervenció afirmant que el CST «vol ser una organització integrada sanitària i docent que sigui un referent a Catalunya, gràcies al nostre model humà i participatiu.»

Va obrir la jornada Ferran Garcia, director-gerent del CST, parlant sobre el marc i el context d’aquest 2023 i com enfocar el 2024. Garcia va fer un repàs del context geopolític i l’escenari econòmic d’aquest 2023, on es viuen moments convulsos, i també va incidir en el context sanitari, amb polítiques de restriccions severes pel 2024, un nou mapa sanitari, aliances estratègiques, nous sistemes de pagament, prioritzar accessibilitat i la central de resultats (plataforma del Cat Salut que analitzarà què es fa i com es fan les coses).

Garcia va incidir en el fet que el Pla Estratègic «és un full de ruta que ens ha d’il·luminar cap al 2024. El Pla Estratègic té nou eixos importants on es resumeix l’essència del CST.»

El gerent va analitzar el compliment d’aquests eixos del Pla Estratègic 2021-2024 de l’any en curs pel que fa a la humanització; l’orientació a resultats de valor; compromís i professionalisme; cultura de qualitat i seguretat clínica; coneixement, docència, recerca i innovació; transformació tecnològica i digital; comunicació efectiva; responsabilitat social i compromís i sostenibilitat econòmica.

Després va reflexionar sobre els objectius generals del 2024 i de quina manera podem assolir-los: aconseguint una marca de referència; creant un clima de fidelització i confiança; potenciant un marc de relació entre els professionals i la direcció amb els contractes de gestió; tenint un compromís amb els responsables sanitaris; discernint les eines necessàries per a poder avançar; creixent per estabilitzar-nos, creant complicitats, i finalment va voler incidir en l’adequació a la normativa vigent en relació a la protecció de dades personals i a la garantia de drets digitals.

Finalment Garcia va parlar sobre els reptes i les possibilitats del 2024, com ara el reconeixement de l’increment de la tarifa hospitalària, l’augment de la cartera de serveis especialitzats, l’aprovació del Pla Director d’Infraestructures o l’inici del nou Pla Estratègic 2025-2028.

Seguidament es van presentar els objectius de l’Àrea del Coneixement, els objectius de la direcció assistencial, els objectius dels àmbits assistencials, els objectius de la direcció de recursos humans i gestió de persones, els objectius de la direcció econòmica i financera i els objectius de la direcció de Projectes i Serveis Generals. Posteriorment es va obrir un debat amb la participació dels assistents a la Jornada, integrants tots dels diferents llocs de direcció i comanament de l’organització.