El CST participa en un programa de Formació Professional Ocupacional Dual impulsat per la Fundació Prodiscapacitats

Aquest mes de març s’ha incorporat al Consorci Sanitari de Terrassa la Fanny Allen com a participant del programa de Formació Professional Ocupacional Dual.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha signat un conveni de col·laboració per la constitució d’una agrupació d’entitats, entre les que forma part el Consorci Sanitari de Terrassa, per a portar a terme un projecte de formació.

Els participants podran adquirir competències professionals, millorar la qualificació professional i la seva ocupabilitat mitjançant una formació professionalitzadora i un contracte laboral de formació i aprenentatge.

L’entitat impulsora del projecte Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca ha fet la selecció de les persones que, com la Fanny, participen en el programa. Ha elaborat el pla de millora dels participants donant el suport a les empreses i ha fet l’acompanyament en tot el procés d’aprenentatge.

Així doncs, donem la benvinguda a la Fanny en la seva incorporació en l’atenció telefònica de l’Hospital de Terrassa.