El projecte NUTESCOTI de realitat virtual immersiva veu la llum

El projecte NUTESCOTI és un projecte de recerca multicèntric per estudiar l’aplicació de la realitat immersiva.

El treball fet pel Grup de Recerca, Cognició, Cervell i Conducta del Consorci Sanitari de Terrassa ha permès aplicar la tecnologia de realitat virtual immersiva a pacients amb Covid-19 persistent que presenten problemes a escala cognitiva i emocional.