Horari d’accés de visites als pacients ingressats a l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Sant Llàtzer

És obligatori l’ús de mascareta en tots els centres sanitaris.

Evitar venir a l’hospital de visita si es té simptomatologia respiratòria

Fer una bona higiene de mans. 

A partir de dilluns 23 de maig:

HOSPITAL DE TERRASSA:

Hospitalització

  • 1 visita de 12h a 20h
  • 1 acompanyant durant 24 hores

Hospitalització COVID

  • 1 acompanyant de 12h a 14h
  • LLIT A: dimarts, dijous i dissabte
  • LLIT B: dimecres, divendres i diumenge

Servei d’Urgències

  • 1 acompanyant en pacients No COVID

Servei UCI

  • 1 acompanyant: 6.30h a 8.30h; 12.30h a 15.30h; 18h a 24h

HOSPITAL DE SANT LLÀTZER:

1 Visita de 12h a 20h

S’ha de passar a l’entrar i al sortir per Admissions.

Es mantenen les excepcions (situacions especials i final de vida) a criteri de l’equip assistencial, que han d’anar amb autorització específica.

En visites és obligatori portar mascareta.

Evitar venir a l’hospital de visita si té simptomatologia respiratòria

Fer una bona higiene de mans. 

No es permet l’entrada de menors al centre com a norma general