Horari de visites als pacients ingressats a l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Sant Llàtzer

A partir de dijous 21 d’abril:

HOSPITAL DE TERRASSA:

Hospitalització

  • 1 visita de 12h a 20h
  • 1 acompanyant 24 hores en els casos que sigui necessari

Hospitalització COVID

  • 1 acompanyant de 12h a 14h
  • LLIT A: dimarts, dijous i dissabte
  • LLIT B: dimecres, divendres i diumenge

Servei d’Urgències

  • 1 acompanyant en pacients No COVID

Servei UCI

  • 1 acompanyant: 6.30h a 8.30h; 12.30h a 15.30h; 18h a 24h

Pediatria i Maternitat

  • 1 acompanyant 24 hores
  • 1 visita de 12h a 20h

Es mantenen les excepcions (situacions especials i final de vida) a criteri de l’equip assistencial, que han d’anar amb autorització específica.

S’ha d’entrar per l’entrada principal i recollir la targeta de visitant o acompanyant.

En visites i acompanyants és obligatori portar mascareta.

Evitar venir a l’hospital de visita si es té simptomatologia respiratòria

Fer una bona higiene de mans. 

HOSPITAL DE SANT LLÀTZER:

1 Visita de 12h a 20h

S’ha de passar a l’entrar i al sortir per Admissions.

Es mantenen les excepcions (situacions especials i final de vida) a criteri de l’equip assistencial, que han d’anar amb autorització específica.

En visites és obligatori portar mascareta.

Evitar venir a l’hospital de visita si té simptomatologia respiratòria

Fer una bona higiene de mans. 

No es permet l’entrada de menors al centre com a norma general