Hospitals 4.0: Machine Learning per a una gestió més efectiva

El Projecte, en el qual el Consorci Sanitari de Terrassa hi participa, pretén ser un sistema d’intel·ligència i predicció que permeti tenir eines de presa de decisions davant possibles situacions crítiques

Buscant l’optimització de la utilització de recurs hospitalari i el manteniment predictiu d’aquest, el projecte “Hospitals 4.0” inclou la realització d’un pilot sobre una instal·lació real en el qual es validi la concordança i funcionalitat de diverses tecnologies habilitadores dins de la Indústria 4.0, entre elles simulació de sistemes, bessons digitals, el Machine Learning, la intel·ligència artificial, la Internet de les coses (IoT) i la interconnexió de sistemes.

Per a això es disposarà d’una instal·lació real d’un hospital que disposi d’un ús polivalent i que sigui crítica per al seu manteniment i operació. D’aquesta instal·lació es realitzarà un “bessó digital” de manera que representi amb exactitud la seva actuació en un escenari simulat, amb la finalitat de preparar-se davant possibles situacions reals, podent anticipar-se així a les actuacions futures, i recopilant dades d’utilització i desgast dels sistemes com si es tractés de la realitat.

Així doncs, el principal objectiu del projecte és l’optimització de la disponibilitat de recursos i del manteniment d’aquests dins de l’entorn hospitalari, garantint amb això la disponibilitat dels equips mèdics quan són necessaris i podent anticipar l’escassetat d’aquests o els possibles problemes amb temps suficient per a poder buscar solucions.

Aquest projecte està finançat pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Més info: https://smartechcluster.org/es/proyecto-hospitales-4-0/