Reeducació / Marxa


Marxa normal

Caminar normalment utilitzant producte de suport habitual (bastó, caminador, etc.) si ho requereix. Utilitzar calçat esportiu.

És recomanable caminar 30 minuts seguit diàriament. Inicia amb tandes de 10 minuts 3 vegades / dia.

Introduir descansos sempre que sigui necessari.

Marxa de puntilles

Caminar de puntetes utilitzant calçat esportiu.

Iniciar amb tandes d’1 a 2 minuts segons tolerància. Introduir aquest tipus de marxa a la rutina diària i anar alternant diferents estils de caminar.

Marxa talons

Caminar de talons utilitzant calçat esportiu.

Iniciar amb tandes de 30 segons a 2 minuts segons tolerància. Introduir aquest tipus de marxa en la rutina diària i anar alternant diferents estils de caminar.

Marxa en tàndem

Caminar en tàndem utilitzant calçat esportiu.

Iniciar amb tandes d’1 a 2 minuts segons tolerància. Introduir aquest tipus de marxa en la rutina diària i anar alternant diferents estils de caminar.

Marxa soldat

Caminar estil soldat utilitzant calçat esportiu.

Iniciar amb tandes de 2 a 5 minuts segons tolerància. Introduir aquest tipus de marxa en la rutina diària i anar alternant diferents estils de caminar.

Pujar escales

Pujar / baixar escales utilitzant calçat esportiu.

Iniciar pujant 10 esglaons i realitzar 3 sèries. Anar progressant pel que fa a nombre d’esglaons pujats.

Figura 8 cons

Caminar donant la volta als cons realitzant figura 8.

Iniciar amb tandes de 2 a 3 minuts segons tolerància. Introduir dins de la mateixa rutina de caminar diària.