La Unitat de Coloproctologia del Consorci Sanitari de Terrassa, obté l’acreditació de la AECP

La Unitat de Coloproctologia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha estat acreditada per l’Asociación Española de Coloproctología (AECP).

El Programa d’Acreditació per les Unitats de Coloproctologia permet obtenir el reconeixement en el compliment dels criteris de qualitat de l’atenció sanitària relacionats amb l’activitat assistencial programada i urgent, a més d’indicadors de qualitat, casos atesos a la unitat, proves diagnòstiques realitzades, recursos humans i materials, formació continuada dels professionals, docència i investigació.

La Unitat de Coloproctologia del CST és l’encarregada de tractar la patologia de còlon, recte i anus de la població que té assignada. Cal destacar que fins avui, la Unitat ha fet més d’un centenar de cirurgies per neoplàsies colorectals anuals i, en més del 90% dels casos, l’abordatge ha estat mínimament invasiu amb els avantatges per al pacient que això comporta.

Paral·lelament, la unitat realitza una mitjana de 350 procediments proctològics a l’any, la majoria de forma ambulatòria, secundaris a patologia anal prevalent de la nostra societat.

La Unitat de Coloproctologia del CST, que ha participat en el procés de forma voluntària, ha demostrat la seva capacitat de lideratge del projecte, la competència dels seus professionals, així com la seva capacitat docent i d’investigació.

Durant el procés d’acreditació, s’han revisat les competències de la Unitat i de les bones pràctiques dels seus professionals per al correcte acompliment dels objectius de la Unitat de Coloproctologia, obtenint el reconeixement de la mateixa mitjançant l’Acreditació durant el període de cinc anys.