Processos assistencials compartits en Atenció Primària i Atenció Hospitalària de cardiologia en l’era Covid

Els dies 13, 14, 20 i 21 d’octubre del 2021 es va celebrar el Cicle d’intercanvi de coneixements ¨Processos Assistencials compartits Atenció Primària i Atenció Hospitalària de Cardiologia a l’era COVID-19, organitzat conjuntament amb el Servei de Cardiologia i Atenció Primària del Consorci Sanitari de Terrassa.

Anava adreçada a tots els professionals assistencials que tinguessin relació amb la patologia cardíaca a l’àrea metropolitana Nord de la Regió Sanitària de Barcelona i estava acreditada pel Consell Català de Formació i Continuada de les Professions Sanitàries, Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

Es van compartir temes diversos com la insuficiència cardíaca, cirurgia cardíaca, actualització en imatge cardíaca, actualització en arrítmies, síndrome coronari agut, prevenció secundària després d’una síndrome coronària aguda i repercussions cardíaques per COVID-19, així com un concurs d’ECG entre els residents. El Cicle va ser impartit per més de 15 professionals de diferents especialitats i àmbits, amb una assistència entorn a 100 professionals a cadascun dels dies.