Dia Mundial de la Salut Digestiva

Aquest any la campanya del Dia Mundial de la Salut Digestiva està focalitzada en la prevenció del càncer colorectal. La pandèmia de la COVID19 va interrompre els programes de detecció de CCR i va provocar un endarreriment de procediments d’endoscòpia global.

Ara, més que mai, hi ha la necessitat d’entendre les tendències epidemiològiques recents i els factos de risc del CCR, així com reprendre i optimitzar els esforços de detecció CCR.

Per això, volem fomentar la participació en programes de detecció precoç del càncer colorectal, ja que té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, així com promoure i conscienciar un estil de vida saludable.

Altres notícies d’interès