El CST participa activament en la creació del Pla de la Innovació de Terrassa

El CST ha participat en la creació del Nou Pla de la Innovació de l’Ajuntament de Terrassa tal i com ja va fer al 2011, amb el 1r Pla de la Innovació.

Com entitat sanitària, el CST participa activament en un dels eixos tractors de l’economia del territori, l’eix de Salut i Tecnologies Aplicades a la Salut des de llavors.

En el Nou Pla de la Innovació, el CST treballarà per enfortir les relacions i les aliances amb la resta d’agents de l’ecosistema, i fomentarà l’esperit innovador posant a disposició del territori el Hub d’Innovació Social i Sanitària, l’HISS, localitzat a la ciutat de Terrassa amb l’objectiu de dinamitzar projectes innovadors amb impacte a tota Catalunya. A més, treballarà en la creació de vies comunes de col·laboració amb l’altre gran eix tractor, l’Audiovisual.

El compromís del CST ha estat i continuarà sent la qualitat en els serveis sanitaris i la innovació centrada en la persona.