Interrupció voluntària de l’embaràs

En el marc del Dia Internacional per a la Despenalització de l’Avortament, parlem d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs o IVE quan la gestació es finalitza per decisió de la dona i d’acord amb la normativa legal vigent.

La llei orgànica 2/2010 3 de març,  garanteix l’accés a l’IVE a la sanitat pública de forma gratuïta i té tres supòsits:

1.Durant les primeres catorze setmanes de gestació a petició de la dona. En aquest cas, és important la informació per poder decidir de forma autònoma i és obligat el període de reflexió de tres dies entre la informació i la realització de l’IVE.

2. Fins a les vint-i-dues setmanes de gestació, quan hi hagi causes mèdiques:

Greu risc per a la vida o la salut de la dona.

Risc de greus anomalies en el fetus.

3. Quan es detectin:

Anomalies fetals incompatibles amb la vida.

Una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un Comitè clínic.

Segons la Llei Orgànica 11/2015 de 21 de setembre, cal que les dones menors d’edat es trobin acompanyades dels seus representants legals, pare i/o mare, persones que ostenten la pàtria potestat o tutors.

Si estàs embarassada i necessites informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs demana cita amb els teus professionals de l’ASSIR. T’explicaran les opcions de tractament i controls posteriors perquè puguis prendre una decisió. També t’orientaran en la tria del mètode anticonceptiu que utilitzaràs posteriorment, segons les teves preferències i historial clínic.

Altres notícies d’interès